Home / Nieuws / Nieuwe aanpassingen Detacheringsrichtlijn EU
donderdag 01 maart 2018

Nieuwe aanpassingen Detacheringsrichtlijn EU

De Europese Commissie, het Bulgaarse voorzitterschap van de EU en de co-rapporteurs van het Europees Parlement hebben op 1 maart 2018 nadere afspraken gemaakt over de aanpassing van de Detacheringsrichtlijn. AWVN heeft de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet.

Hierbij baseren we ons op het verklarend memo dat is opgesteld naar aanleiding van het overleg tussen Bulgaars voorzitterschap, Commissie en Parlement. Dit memo is bijgevoegd. De Raad van ministers van Sociale Zaken kwam in oktober vorig jaar al tot een akkoord over de aanpassing van de Detacheringsrichtlijn.

Geen wijziging van de voorgestelde 12- respectievelijk 18-maandenperiode
De voorstellen gaan nog steeds uit van een periode van 12 respectievelijk 18 maanden waarin het eigen arbeidsrecht bij detachering gehandhaafd blijft. Het werkland mag slechts beperkt inbreuk maken op het buitenlandse arbeidsrecht van de gedetacheerde werknemer. Enkel de kernbepalingen van het werkland (een zevental arbeidsvoorwaarden opgenomen in wet en algemeen verbindend verklaarde cao’s, zoals het minimumloon en de arbeidstijden) zijn van toepassing, niet het hele arbeidsrecht. Na deze periode is het hele arbeidsrecht van het werkland van toepassing, met uitzondering van bepalingen over ontslag.

Beloning
Onder beloning moet worden verstaan het totale bedrag van de vergoeding in het werkland. Dit is het bedrag dat een gedetacheerde werknemer moet ontvangen. Gedurende de eerste 12 respectievelijk 18 maanden is dit het totale bedrag van het eigen salaris van de gedetacheerde werknemer, inclusief het bedrag op basis van de kernbepalingen. Na deze periode is dit het totale bedrag van het eigen salaris van de gedetacheerde werknemer op basis van het volledige arbeidsrecht van het werkland.

Alle informatie op één website
De verplichte onderdelen van de beloning in het werkland moeten beschikbaar zijn op één nationale website, zodat bedrijven die werknemers detacheren weten welke onderdelen van toepassing zijn op deze gedetacheerde werknemers. Wanneer een bedrijf dat werknemers detacheert, wordt bestraft, omdat het een bepaald onderdeel niet toepast dat niet is gepubliceerd op de website, moeten de autoriteiten in het werkland dit in acht nemen bij het opleggen van eventuele sancties.

Onderaanneming
Het voorstel van de Commissie over onderaanneming (alleen onderaanneming aan bedrijven die de minimum arbeidsvoorwaarden voorschrijven) is vervangen door een evaluatieclausule om in enkele jaren te beoordelen of nieuwe maatregelen op het gebied van onderaanneming noodzakelijk zijn.

Periode voor omzetting richtlijn in nationale wetgeving
In het eerdere voorstel van oktober 2017 staat dat de aangepaste richtlijn vier jaar na publicatie in werking treedt. Daaraan voorafgaand zou binnen drie jaar een duidelijke website beschikbaar moeten zijn waar alle verplichte onderdelen van het werkland op moeten zijn vermeld. Deze periode is in het nu bereikte akkoord verkort tot twee jaar.

Tot slot
De voorstellen worden verder besproken in het Europees Parlement, waarbij weer aanpassingen aan de orde kunnen zijn.