maandag 26 juli 2021

30%-toets hoge WW-premie van de baan

Sinds 1 januari 2020 betalen werkgevers een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Dit heeft te maken met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Als aan het einde van een kalenderjaar blijkt dat vaste werknemers in dat jaar meer dan 30% hebben overgewerkt, moeten werkgevers voor die werknemers met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie afdragen. Vanwege de uitbraak van het coronavirus is in een aantal sectoren, zoals de zorg, in 2020 veel overgewerkt.  Om te voorkomen dat hierdoor onbedoeld alsnog de hoge WW-premie van toepassing zou zijn, is de zogenaamde 30%-herzieningssituatie voor het kalenderjaar 2020 opgeschort. Ook in 2021 zal in bepaalde sectoren nog veel overwerk nodig zijn als gevolg van corona. Het kabinet heeft derhalve toegezegd deze regeling ook voor het kalenderjaar 2021 te zullen opschorten. Dit is ook al in het Kennisdocument Premiedifferentiatie 1.5 van december 2020 verwerkt.

Inmiddels is in het Besluit Wfsv geregeld dat de 30%-toets voor de jaren 2020 en 2021 niet van toepassing is. Deze wijziging is onlangs gepubliceerd in het Staatsblad. Hierdoor zal over 2020 en 2021 de lage WW-premie niet worden herzien op basis van de 30%-herzieningssituatie. De overheid heeft ervoor gekozen een generieke uitzondering te maken voor de toepassing van de 30%-herzieningssituatie. Een gerichte sectorale maatregel zou namelijk zeer bewerkelijk voor de uitvoering zijn. Bovendien hebben ook andere sectoren dan de zorg te maken met uitval van ziek personeel en personeel dat wacht op een testuitslag. Een generieke oplossing die geldt voor alle werkgevers voorkomt daarnaast discussie over wie er wel of niet onder de uitzondering moet vallen.

0 reacties