Pop up-netwerk De plek van werk

Het netwerk ‘de plek van werk’ verbindt leden rond het thema de werkplek. Nu thuiswerken gewoon is geworden, zullen werkgevers beleid moeten maken voor zowel het werken thuis als op kantoor. Thema’s die aan de orde komen zijn onder ander: faciliteiten en middelen, arbo-voorschriften, verbinding op de werkvloer en op afstand, leidinggeven op afstand, veiligheid en protocollen. Deelnemers inspireren elkaar onder begeleiding van AWVN adviseurs op deze thematiek en krijgen handvaten voor in het inrichten van hun HR-beleid.

Inhoudelijk begeleiding: Marijn van der Heijden
Afhankelijk van het thema leveren de volgende adviseurs een bijdrage: Jan de Kramer, Marcel de Rooij, Nicole Homburg, Armand Lahaije of Jan Mathies.
Organisatie: Frederique Zeemans (f.zeemans@awvn.nl)

Eerstvolgende bijeenkomst
9 maart 2021 van 15.30  tot 17 uur. Onderwerp: Hoe houd je als werkgever verbinding over de verschillende afdelingen heen  en houd je de bedrijfsvoering effectief en creatief genoeg?

Bijeenkomsten
In de zomer van 2020 is een aantal bijeenkomsten georganiseerd rondom het thema Back to work. Meer lezen over de uitkomsten van deze bijeenkomsten kan op deze pagina’s:
online bijeenkomst Back to work juli 2020
online bijeenkomst Back to work augustus 2020

0 reacties