Pop up-netwerk De plek van werk

Het netwerk ‘De plek van werk’ verbindt leden rond het thema de werkplek. Nu thuiswerken gewoon is geworden, zullen werkgevers beleid moeten maken voor zowel het werken thuis als op kantoor. Thema’s die aan de orde komen zijn onder ander: faciliteiten en middelen, arbo-voorschriften, verbinding op de werkvloer en op afstand, leidinggeven op afstand, veiligheid en protocollen. Deelnemers inspireren elkaar onder begeleiding van AWVN adviseurs op deze thematiek en krijgen handvaten voor in het inrichten van hun HR-beleid.

 

Inhoudelijke begeleiding Marijn van der Heiden
Afhankelijk van het thema leveren de volgende adviseurs een bijdrage: Jan de Kramer, Marcel de Rooij, Nicole Homburg, Armand Lahaije of Jan Mathies.
Organisatie Frederique Zeemans (f.zeemans@awvn.nl)

Laatst georganiseerde bijeenkomst AWVN-netwerk ‘De plek van werk’ (15 september 2022)
Tijdens deze bijeenkomst stonden de volgende onderwerpen op de agenda:
Relatie hybride werken en arbeidsmarktkrapte: kan een goede strategie op het gebied van hybride werken een bijdrage leveren aan het zijn van een aantrekkelijk werkgever? Helpt dit de krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden?
Wet werken waar je wilt: wat gaat deze betekenen voor werkgevers?
Sectorplannen corona: hoe zijn de sectorplannen die nu in de maak zijn te interpreteren en wat kunnen bedrijven hiermee?

0 reacties