Pop up-netwerk De plek van werk

Het netwerk ‘de plek van werk’ verbindt leden rond het thema de werkplek. Nu thuiswerken gewoon is geworden, zullen werkgevers beleid moeten maken voor zowel het werken thuis als op kantoor. Thema’s die aan de orde komen zijn onder ander: faciliteiten en middelen, arbo-voorschriften, verbinding op de werkvloer en op afstand, leidinggeven op afstand, veiligheid en protocollen. Deelnemers inspireren elkaar onder begeleiding van AWVN adviseurs op deze thematiek en krijgen handvaten voor in het inrichten van hun HR-beleid.

Inhoudelijk begeleiding: Marijn van der Heijden
Afhankelijk van het thema leveren de volgende adviseurs een bijdrage: Jan de Kramer, Marcel de Rooij, Nicole Homburg, Armand Lahaije of Jan Mathies.
Organisatie: Frederique Zeemans (f.zeemans@awvn.nl)

Laatste (online) bijeenkomst
Donderdag 11 november 2021, 15.30-17.00 uur.
Tijdens deze bijeenkomst zetten we de zaken op een rij die werkgevers nodig hebben voor het ontwikkelen van een HR-visie op de organisatie van werk. Ook komen praktijkvoorbeelden ter sprake, laten we zien hoe je de voorkeuren van medewerkers effectief kunt ophalen en gebruiken voor het maken van keuzes. Uiteraard is er ook ruimte om van gedachten te wisselen en vragen te stellen.

0 reacties