Vraag van de week

Logo AWVN-werkgeverslijnVanaf 1 maart 2020 geldt in Nederland de meldingsplicht, wat houdt dit precies in?

​De meldingsplicht is een zeer verstrekkende verplichting. Deze verplichting houdt in dat werkgevers (dienstverrichters) uit lidstaten van de Europese Economische Ruimte (lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) en Zwitserland verplicht zijn om hun werkzaamheden en de komst van werknemers die tijdelijk in Nederland gaan werken, vooraf te melden via het Nederlandse meldloket. Vervolgens rust op de Nederlandse werkgever een controleplicht, deze moet controleren of de melding juist is verricht.

De meldingsplicht geldt voor:

  • werkgevers die met eigen personeel naar Nederland komen;
  • multinationale bedrijven die medewerkers detacheren naar een eigen vestiging in Nederland;
  • uitzendbureaus die uitzendkrachten ter beschikking stellen in Nederland.

Ook zelfstandigen in bepaalde sectoren moeten hun werkzaamheden in sommige gevallen melden. De klant/opdrachtgever (dienstontvanger) moet controleren of de werkzaamheden en de buitenlandse werknemers correct zijn gemeld. Bij onjuistheden moet de klant/opdrachtgever dit aangeven via het online meldloket.

De boete per overtreding bedraagt € 12.000,- en kan onder omstandigheden worden gematigd of verhoogd. Het is dus belangrijk om hier zorgvuldig mee om te gaan.
N.B. De boetebedragen stammen nog uit een oud boetebesluit. Het kan zijn dat dit besluit binnenkort wordt vervangen.

Wilt u meer informatie over de meldingsplicht en internationale arbeidsmobiliteit? Op 6 februari 2020 start de workshopcyclus internationale arbeidsmobiliteit. Hierin besteden experts van AWVN aandacht aan arbeidsmigratierecht, sociale verzekeringen, arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden, belastingrecht en pensioen. Kijk hier voor meer informatie en om u aan te melden

0 reacties