Home / Mediation in arbeidszaken

Mediation in arbeidszaken

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij personen of partijen samen op zoek gaan naar een oplossing die hun beider belangen dient. Dit doen zij onder begeleiding van een mediator. AWVN is een warm pleitbezorger van een mediator in arbeidszaken. Want juist in arbeidsverhoudingen – waar sprake is van duurzame relaties tussen partijen – leidt een juridische oplossing niet zelden tot nog meer conflicten en/of oplossingen waar niet iedereen gelukkig mee is.

AWVN heeft jarenlange ervaring in het bemiddelen bij conflicten op het terrein van arbeidsverhoudingen. Daarnaast heeft AWVN adviseurs in dienst die kunnen optreden als mediator in individuele arbeidszaken.

 • Klantvragen en dienstverlening AWVN

  AWVN bemiddelt voor leden als mediator bijvoorbeeld in de volgende situaties:
  • bij individuele arbeidsgeschillen
  • in situaties van arbeidsongeschiktheid waar een arbeidsconflict een rol bij speelt
  • als de spanning tussen (lijn)management en werkvloer oploopt
  • bij conflicten tussen bestuurder en OR
  • als cao-onderhandelingen stagneren
  • bij vastgelopen onderhandelingen over een sociaal plan
  • in geval van een dreigende staking.

  De mediators van AWVN zijn geregistreerd bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN, voorheen het Nederlands Mediation Instituut).