Home / Cao-vernieuwing: vernieuwde cao-afspraken in eigentijdse woorden

Cao-vernieuwing: vernieuwde cao-afspraken in eigentijdse woorden

Het afsluiten van een inhoudelijk vernieuwende cao was voor de NVB aanleiding om ook met de vorm van de cao aan de slag te gaan. AWVN ondersteunde de NVB bij het herformuleren en opnieuw indelen van de bestaande tekst.

 • Vraagstuk

  Een vernieuwde cao hoort in een moderne jas. Met dat uitgangspunt wilde de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) de tekst en de indeling van de cao Banken een vernieuwingsslag geven. Belangrijk daarbij was dat de inhoud en de betekenis onveranderd zouden blijven, vertelt Astrid Seegers, manager arbeidszaken bij de NVB. ‘We hadden net een nieuwe cao afgesloten, die meer maatwerk mogelijk maakte. De vormgeving en de stijl van de tekst wilden we daarop laten aansluiten.’ Bij het aanbrengen van veranderingen stond transparantie voorop. ‘Maar dat is nog een behoorlijk complexe opgave als je gaat schuiven en herschrijven in een document van honderd pagina’s.’

 • Oplossing

  Erik Lemans, adviseur arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen bij AWVN, coördineerde vanuit AWVN de vernieuwingsslag van de cao Banken. Na het vaststellen van een nieuwe indeling begon het schuiven en herschrijven. ‘We hebben een transponeringstabel gemaakt, een document waarin ieder artikellid een eigen veldje kreeg, zodat we konden knippen en plakken zonder inhoud te verliezen. Het document maakte precies duidelijk waar bepalingen uit de oude tekst terechtkwamen in de nieuwe tekst. Bij het herschrijven hebben we regelmatig een juridische en fiscale check uitgevoerd: staat hier wat we bedoelen, kan dit, klopt dit?’

  Daarnaast werd een matrix van salaris- en inkomensbegrippen gemaakt, die helder maakte welk inkomen uit welke bestanddelen bestaat. De matrix laat bijvoorbeeld het verschil zien tussen jaarsalaris en jaarinkomen: bij het laatste worden ook vakantiegeld en dertiende maand meegerekend. ‘Bij het opnieuw vaststellen van de cao-tekst was het uiteraard belangrijk dat we steeds zeker wisten dat we het over hetzelfde hadden. Daar hielp de matrix bij’, vertelt Lemans.

  ‘En om er zeker van te zijn dat we ook de technische en complexe onderwerpen, zoals beloning, pensioen en arbeidsongeschiktheid correct hadden herschreven, is een beroep gedaan op diverse collega’s. Met hun adviezen hebben we ieder twijfel kunnen wegnemen en is het acceptatieproces zo vlot verlopen.’

 • Resultaat

  Het gesprek met de vakbonden over de vernieuwde tekst verliep redelijk soepel, vertelt Astrid Seegers. ‘Ze waardeerden de transparante manier waarop we te werk waren gegaan. Bovendien waren ze erg gecharmeerd van de matrix met inkomensbegrippen. AWVN heeft ons duidelijk een stap verder geholpen in een proces dat anders veel langer had geduurd. De deskundigheid en aanpak van de adviseurs heeft ervoor gezorgd dat we met zo’n complexe operatie het spoor niet bijster zijn geraakt.’

 • Over de NVB en de inzet van AWVN

  De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vertegenwoordigt alle banken die in Nederland actief zijn. De vereniging zorgt voor collectieve belangenbehartiging, het delen van kennis, informatie en advies en regelt het vaststellen van de cao Banken. Het kantoor van de NVB is gevestigd in Amsterdam en heeft 55 medewerkers.

  Inzet van AWVN
  • Advisering bij nieuwe indeling cao
  • Opstellen concept moderne cao-tekst
  • Opstellen transponeringstabel die wijzigingen in cao-tekst inzichtelijk maakt
  • Juridische en fiscale check van vernieuwde tekst door deskundigen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, pensioen, arbeidsongeschiktheid en beloning
  • Advies voor indeling en functionaliteit van website die cao ontsluit

0 reacties