Uitzendsector experimenteert met Tiptrack

De uitzendsector gaat experimenteren met Tiptrack, de door AWVN ontwikkelde online tool die werkenden helpt om te reflecteren op hun gezondheid, ontwikkeling, financiën en werksituatie. Onlangs hebben 140 uitzendkrachten de app op hun telefoon geïnstalleerd. Adriana Stel, directeur van STOOF, het opleidingsfonds van de flexbranche, heeft hoge verwachtingen.

Stel is realistisch: Tiptrack hoeft er bij de uitzendkrachten niet per se toe te leiden dat ze opnieuw naar school gaan. ‘Natuurlijk zijn er mensen bij die echt niet meer in de schoolbanken gaan zitten. Maar let wel: we hebben het over mensen die weliswaar geen diploma hebben, maar wel al jaren werken. Tijdens dat werk hebben ze kennis, vaardigheden en soft skills — denk aan communicatieve en sociale vaardigheden: zaken die op de arbeidsmarkt van de eenentwintigste eeuw alleen maar belangrijker worden — opgedaan. Tiptrack helpt hen om die werkervaring in te passen in het onderwijsdossier. Dan wordt ook inzichtelijk voor welke andere functies in welke andere sectoren de ontwikkelde competenties relevant kunnen zijn.

download artikel Uitzendsector experimenteert met Tiptrack

0 reacties