Constructief cao-overleg binnen schoonmaakbranche

Het cao-overleg voor de schoonmaakbranche verliep in het verleden moeizaam. Zowel de relatie tussen werkgevers en werknemers als de onderlinge relatie tussen (grote en kleine) leden van de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) stond onder druk. De vraag was hoe in het belang van álle partijen in de sector het onderlinge vertrouwen terug te brengen en te komen tot een constructief cao-overleg.

 • Oplossing

  OSB liet zich door AWVN begeleiden bij het inrichten van dit nieuwe proces, waarin intensieve communicatie met alle stakeholders het uitgangspunt werd en waarbij gebruikgemaakt is van een zogeheten vernieuwingstafel waaraan ook de bonden aanschoven. Daar bespraken partijen heikele thema’s als ziekteverzuim en herinrichting van het loongebouw. Ze formuleerden de stip aan de horizon: het verbreden van de schoonmaakbranche naar een ‘multidienstverlener rond hospitality’, met een gezamenlijke visie op de facilitaire branche. En bovenal was het een instrument om het onderling vertrouwen te herstellen en het gezamenlijk belang te formuleren. “Zowel werkgevers als werknemers worden beter van een gezonde sector met goede cao-afspraken, die ook worden nageleefd, goede arbeidsverhoudingen en begrip voor elkaars situatie”, aldus OSB-directeur Hanny van den Berg.

  Voor de voorgenomen herinrichting van het loongebouw werkte AWVN negen scenario’s uit, die vervolgens aan de vernieuwingstafel werden besproken en waarvan een selectie mee naar de onderhandelingstafel ging. Dat leidde uiteindelijk tot een definitieve, eensgezinde keuze. “Als we zelf als onderhandelingspartijen die scenario’s hadden moeten opstellen, verzand je toch al snel in mitsen en maren over en weer. Het was daarom erg fijn dat een externe, deskundige partij als AWVN dat voor ons heeft gedaan.”

  Om als OSB-onderhandelteam goed beslagen ten ijs te komen tijdens de onderhandelingen, volgde het een tweedaagse training begeleid door AWVN.
  “Om meer te weten te komen over wat ieders sterke en zwakke punten zijn, over hoe we op elkaar reageren, hoe we op de bonden wilden reageren. We hebben elkaar daar veel beter leren kennen, waardoor we tijdens de onderhandelingen beter tot een vertaalslag konden komen van de inhoudelijke inzet die we met leden en bestuur hadden afgesproken. We hadden er van tevoren goed over nagedacht. Ook over wie welke rol in het onderhandelteam zou innemen en de verdeling van aandachtsgebieden, zoals de belangen van onze mkb-achterban.”

  Een AWVN-adviseur maakte vast deel uit van dat onderhandelteam. “Zij was er altijd bij, met als rol ‘de deskundige van buitenaf’. Zij weet ook wat er speelt buiten de schoonmaakwereld – in andere sectoren, aan andere cao-tafels, op SER-niveau en ten aanzien van wetgeving – en wist dat op het juiste moment in te brengen. Hoewel zij aan werkgeverskant stond, werd haar inbreng ook aan vakbondszijde erg gewaardeerd.

 • Resultaat

  Er is sprake van hersteld vertrouwen. De cao kwam in minder dan drie maanden tot stand en wordt breed gedragen. De vernieuwingstafel is omgedoopt tot branchetafel en blijft ook in de toekomst een instrument voor gestructureerd overleg tussen bonden en werkgevers.

  “En we blijven in gesprek met leden en stakeholders over wat belangrijk is voor ontwikkeling van de branche, dat kan ik nu alvast afspreken.” In mei 2017 kreeg OSB de AWVN-trofee voor vernieuwend werkgeven uitgereikt voor haar investering in vertrouwen en samenwerking met alle betrokkenen in aanloop naar het cao-overleg.

 • Over OSB

  Werkgeversorganisatie Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB) behartigt de belangen van 300 leden, die met 100.000 medewerkers 70% van de totale marktomzet realiseren.

  Leden zijn bedrijven die zich voornamelijk op de zakelijke markt richten zoals de schoonmaak van kantoren, glazenwassen, gevelbehandeling, calamiteitenreiniging, treinen, vliegtuigen, scholen en reiniging in de voedingsmiddelenmiddelenindustrie.

 • AWVN-inzet

  • Begeleiden vernieuwing cao-proces
  • Cao-advisering
  • Delegatietraining
  • Data inzicht landelijk en relevante omgeving
  • Advisering beloningsbeleid
  • Ontwerpen nieuw beloningsgebouw
  • Kostendoorrekeningen

0 reacties