NEN: onderzoek voorkeuren van medewerkers voor arbeidsvoorwaarden

NEN, de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut, verbindt partijen en belanghebbenden en zorgt ervoor dat zij komen tot afspraken die worden vastgelegd in normen en richtlijnen. NEN vroeg naar aanleiding van een afspraak met de OR en in het kader van de roadmap ‘aantrekkelijk werkgever’ de hulp van AWVN in voor een benchmark van de eigen arbeidsvoorwaarden. AWVN adviseerde om aan die benchmark een onderzoek naar de arbeidsvoorwaardelijke wensen en voorkeuren van medewerkers te koppelen. Dat leverde concrete uitkomsten op die een goede basis zijn voor vervolgstappen.

NEN
NEN, de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut, brengt stakeholders bij elkaar die samen normen afspreken voor allerlei producten en processen. Afspraken over bijvoorbeeld de afmetingen van een A4’tje of over informatiebeveiliging, maar ook afspraken over circulaire economie worden aan NEN-overlegtafels gemaakt. Door de afspraken die NEN faciliteert, worden onder meer internationale handel, innovatie, veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid mogelijk gemaakt. Het hoofdkantoor van de stichting, die 300 medewerkers heeft, is gevestigd in Delft.

Vraagstuk
NEN laat met regelmaat een benchmark van de eigen primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden maken, om te weten in hoeverre die marktconform zijn. ‘Een extra reden deze keer was dat we vanuit de organisatiestrategie onszelf willen positioneren als aantrekkelijke werkgever’, vertelt Bart Siemens, projectleider HR-vernieuwing bij NEN. ‘Als aantrekkelijke werkgever willen we ons niet in de eerste plaats onderscheiden met onze primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, maar die moeten natuurlijk wel op orde zijn.’

Oplossing
Lisette Balk, beloningsexpert bij AWVN, begeleidde het traject. ‘De voorbereiding van de benchmark is in nauw overleg met de OR gedaan. Het leek ons zinvol om deze te combineren met een onderzoek naar de arbeidsvoorwaardelijke wensen en voorkeuren van medewerkers. Dat kan handvatten bieden voor aantrekkelijk werkgeverschap. De preference tool, die wij al bij meerdere klanten hebben ingezet, is daarvoor een mooi onderzoeksinstrument. Die maakt zichtbaar welke arbeidsvoorwaarden medewerkers belangrijk vinden én hoe tevreden ze daarover zijn. De uitkomsten visualiseren we in een kwadrant met de assen ‘tevredenheid’ en ‘belangrijkheid’. Daaruit blijkt welke arbeidsvoorwaarden vooral moeten blijven, welke nice to have zijn, welke verbetering behoeven en van welke de organisatie beter afscheid kan nemen.’

Juist het combineren van de benchmark en zo’n voorkeurenonderzoek levert interessante uitkomsten op, stelt Balk. ‘Uit de benchmark bleek bijvoorbeeld dat het beloningsniveau van de resultaatafhankelijke beloning bij NEN vergeleken met gelijksoortige organisaties relatief goed is. Uit de preference tool bleek echter dat medewerkers helemaal niet zo’n behoefte hebben aan die variabele beloning, omdat ze het een complexe arbeidsvoorwaarde vinden.’

AWVN-inzet
• Uitvoering en terugkoppeling benchmark primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
• Uitvoeren onderzoek naar arbeidsvoorwaardenvoorkeuren met behulp van de preference tool.
• Presentatie van de resultaten van beide voor de werkgroep en alle medewerkers.
• Samen met de werkgroep en alle medewerkers het unieke verhaal van NEN uit de data destilleren en daarop vervolgacties bepalen voor de roadmap ‘aantrekkelijk werkgever’ van de NEN.

Resultaat
De uitkomsten van de benchmark en de preference tool waren concrete onderwerpen die in werkgroepen verder worden uitgewerkt, vertelt Siemens. ‘Uit de benchmark bleek duidelijk dat onze primaire arbeidsvoorwaarden op orde zijn. Dat is fijn om te weten. We gaan inderdaad aan de slag met de variabele beloning; de waarde daarvan willen we behouden, maar op een meer passende manier inzetten. Ook met loopbaanperspectief en de woon-werkregeling gaan we aan de slag. Daarnaast blijkt er vooral behoefte aan flexibilisering van arbeidsvoorwaarden, omdat de wensen van medewerkers onderling behoorlijk verschillen. Daar willen we met een individueel keuzebudget aan tegemoetkomen.’

‘Het grote voordeel van dit traject met AWVN is dat we nu een objectieve meting hebben die goede informatie geeft om onze vervolgstappen te bepalen. Duidelijke data zorgen ook voor draagvlak voor die vervolgstappen, bij zowel de OR en de medewerkers als bij het management. Het was fijn dat de specialisten van AWVN de tijd namen om de uitkomsten uit te leggen en vragen te beantwoorden. Dat heeft ervoor gezorgd dat we nu één gezamenlijke interpretatie van de uitkomsten hebben.’

Afbeelding still uit ‘Werken bij NEN’ (https://www.spielwork.com/bedrijven/nen/)

 

0 reacties