Home / DB Cargo: enquête duurzame inzetbaarheid

DB Cargo: enquête duurzame inzetbaarheid

AWVN heeft met DB Cargo Nederland NV een maatwerkvragenlijst over duurzame inzetbaarheid gemaakt. Er waren o.a. vragen over hoe medewerkers over de huidige ontziemaatregelen denken en welke oplossingen zij zien om de vitaliteit van de organisatie te verbeteren. De uitkomsten bevestigden DB Cargo in de ambitie om werk te maken van duurzame inzetbaarheid en verbeteringen aan te brengen in de capaciteitsplanning.

Edwin Helwerda, adviseur Arbeidsvoorwaarden van DB Cargo: ‘We waren blij dat AWVN zo snel deze enquête kon ontwikkelen, uitsturen en analyseren. Het leverde ons heldere inzichten op voor de onderhandelingen en de verdere stappen die we willen zetten.’

0 reacties