Robots en mensen, een ijzersterke combinatie

Nederland Werkt: op weg naar 10/10. Geregeld bloggen Hans van der Steen en Hendrik Noten over ontwikkelingen in aanloop naar het AWVN-jaarcongres 2016.

Hans.pngVorige week mocht ik een korte inleiding houden over het belang van sociale innovatie. Dat was ter gelegenheid van de presentatie van de  publicatie Robots zijn lui, een magazine gemaakt door de partners die tussen 2006 en 2012 het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie (NCSI) in de lucht hielden. Het magazine werd aangeboden aan het Fieldlab sociaal innoveren, onderdeel van een ambitieus project 'smart industry' van SZW, FME, FNV en CNV.

De vierde industriële revolutie gaat Nederland volop kansen bieden en zeker als we robots en mensen op allerlei manieren aan elkaar weten te koppelen. In het magazine benadrukt Henk Volberda (een van de partners in het NCSI) dat we met sociaal innoveren meer uit techniek kunnen halen. Frank Pot (medeoprichter van het NCSI) signaleert dat Nederland zijn technische voorsprong deels weer verliest doordat we met sociale innovatie achterblijven bij andere Europese landen. Frank Landhuis, directeur van machinefabriek Almi, betoogt dat je zonder goed gekwalificeerd personeel niets hebt aan de beste robots. En Ton Wilthagen houdt een pleidooi voor het oprichten van 'regionale NCSI`s' omdat arbeidsmarktoplossingen vooral te verwachten zijn van regionale acties.

Tijdens mijn korte presentatie, en bij het lezen van het magazine, moest ik bij herhaling denken aan onze parade, die over een paar dagen helemaal los gaat in de TheaterHangaar in Katwijk: want ook daar gaat het om de verbinding tussen techniek en economie enerzijds en de mensen die het werk doen anderzijds. Die verbinding moet in ondernemingen gelegd worden. Maar ook op nationaal niveau staan we voor de grote uitdaging om de economische agenda te verbinden met een innovatieve sociale agenda. Een sterke economie en een stabiele samenleving kunnen niet zonder elkaar, ze horen bij elkaar en zullen elkaar versterken. Vorig jaar noemden we dat 'ondernemen tussen markt en mensen' , dit jaar is 'Nederland werkt' de  slogan. Tot 10 oktober, er is werk aan de winkel.

Hans van der Steen