03 januari 2023

Kennismigranten (salariscriteria 2023)

Overzicht van de tarieven erkend referentschap en van de salariscriteria kennismigranten 2023.

De nieuwe legesbedragen voor het aanvragen van het erkend referentschap voor grote en kleine bedrijven (maximaal 50 personen) bedragen in 2023 € 4.326 respectievelijk € 2.162

De salariscriteria voor kennismigranten voor 2023 zijn (bedragen exclusief 8 % vakantiebijslag):
kennismigrant 30 jaar of ouder € 5.008 bruto per maand
kennismigrant jonger dan 30 jaar € 3.672 bruto per maand
verlaagd salariscriterium (zoekjaar*) € 2.631 bruto per maand.
*Kennismigrant is in bezit van vergunning zoekjaar hoogopgeleiden, of voldoet aan de voorwaarden daaraan

Wat telt mee en wat niet voor het salariscriterium?
De IND telt de onkostenvergoedingen en vaste toeslagen (zoals een dertiende maand) mee. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
• de vergoedingen en toeslagen staan in het contract
• de vergoedingen en toeslagen worden elke maand overgemaakt naar een bankrekening op naam van de kennismigrant.

De volgende loonbestanddelen tellen niet mee:
• vakantietoeslag
• de waarde van in natura uitgekeerd loon
• onregelmatig loon waarvan niet zeker is dat het wordt uitbetaald. Bijvoorbeeld: overwerkvergoedingen, fooien en uitkeringen uit fondsen.

Kenniswerkers en de kenniswerkersregeling

De kennismigrantenregeling is in het leven geroepen om schaars talent aan te trekken. Een kennismigrant is een (vaak hoogopgeleide) immigrant van buiten de EU die in Nederland komt werken vanwege zijn specialistische kennis.
Een kennismigrant is geen expat; een expat is iemand (afkomstig uit een land binnen of buiten de EU) die voor een internationaal opererend bedrijf werkt en voor een langere periode in een ander land gestationeerd wordt .

Om een werknemer op basis van de kennismigrantenregeling in dienst te nemen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.
Inkomenseis
Het Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) stelt jaarlijkse de inkomenseis vast. De IND kan een marktconformiteitstoets uitvoeren om te bepalen of het overeengekomen loon marktconform is. Als dat niet het geval is, kan het IND de aanvraag van een verblijfsvergunning voor een kennismigrant afwijzen.
Erkend referent
De IND moet de werkgever aanmerken als erkend referent. De organisatie die het erkend referentschap aanvraagt moet een zogeheten betrouwbare partner zijn voor de IND. Om als erkend referent aangemerkt te kunnen moet het bedrijf leges betalen – waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen grote en kleine bedrijven.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden