Home / Vraag van de week

Vraag van de week

Logo AWVN-werkgeverslijnWanneer is het instellen van een ondernemingsraad (OR) verplicht?

Het uitgangspunt van de Wet op de ondernemingsraden is dat een onderneming met 50 of meer werknemers een ondernemingsraad moet hebben. Een onderneming met minder dan 50 werknemers kan op vrijwillige basis een OR instellen. Een OR die door de ondernemer vrijwillig is ingesteld, heeft dezelfde bevoegdheden als een ‘normale’ OR. Daarnaast kan een verplichting tot het instellen van een OR ook voortvloeien uit een cao.

Een andere vorm van medezeggenschap binnen een onderneming is de personeelsvertegenwoordiging. Een onderneming waarin 10 tot 50 werknemers werkzaam zijn, kan een personeelsvertegenwoordiging instellen. Het instellen van een personeelsvertegenwoordiging is verplicht als meer dan de helft van de werknemers daarom vraagt.

Als er geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is, moet de werkgever (verplicht) minstens twee keer per jaar een vergadering organiseren met alle personeelsleden. In de personeelsvergadering bespreekt de ondernemer de algemene gang van zaken in de onderneming met zijn werknemers.

Wilt u meer weten over het informeren en raadplegen van de ondernemingsraad? Op 19 november 2020 staat de basiscursus Medezeggenschapsrecht (onder leiding van Jikke Blokker en Eva de Graaff, beiden arbeidsrechtadvocaat bij AWVN) op het programma. Meer informatie en aanmelden.

0 reacties