Home / Zelfcoach / Introductie

Introductie

U heeft de beweegredenen van uw organisatie, om te beginnen met inclusief werkgeven, in kaart gebracht (met behulp van het hoofdstuk WAAROM). Vanzelfsprekend wil uw organisatie weten wat de toegevoegde waarde is van inclusief werkgeven. Waar liggen de kansen voor uw organisatie? Wat zijn de kosten en de baten als u de doelgroep inzet? Door een business case te maken, start u met realistische verwachtingen, waardoor u later beter kunt anticiperen op mogelijke weerstand.

Breng de kosten en baten goed in beeld. Betrek ook de indirecte (immateriële) baten, zoals uw maatschappelijke profiel, effecten op de werksfeer, motivatie van collega’s, klantenbinding en het behalen van social-returndoelen.