Project Baancreatie

Waar er aan de ene kant in sommige sectoren oplopende personeelstekorten zijn, staan er aan de andere kant werkzoekenden te springen om aan de slag te gaan. Met het project Baancreatie willen wij een lans breken voor inclusief en duurzaam werk.

Wist u dat… werkgevers die al aan de slag zijn met baancreatie, allerlei mooie voordelen ervaren?
– Medewerkers merken dat de werkdruk afneemt
– De ontwikkeling van medewerkers neemt toe
– De maatschappelijke waarde van de organisatie neemt toe

Wat is baancreatie precies?

Baan- of functiecreatie gaat over het vrijspelen van taken. Door in te zetten op baancreatie, draagt u bij aan de duurzame inzetbaarheid van uw huidige personeel en vergroot u tegelijkertijd de kansen van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Zij hebben vaak een praktijkgerichte oriëntatie en hebben soms (nog) geen volwaardige vak-certificering. Met baancreatie krijgt u het beschikbare werk beter afgestemd op de beschikbare capaciteit op de arbeidsmarkt, o.a. op de capaciteiten en talenten van mensen die moeilijker aan een baan komen.

Wat kunnen werkgevers verwachten van het project Baancreatie?

In het project Baancreatie helpen we u op weg bij de eerste stappen naar een duurzame organisatie. U als werkgever…

…gaat op een slimme manier werk maken van procesinnovatie; in een leernetwerk met ca. 10 werkgevers uit de eigen sector en regio leert u van ieders kijk op werkprocessen en wat er bij baancreatie wel en niet meteen goed gaat
…maakt kennis met een groep van (externe) baancreatie-professionals die weten welke baancreatie-methodieken op uw behoefte aansluit
…krijgt ondersteuning bij het maken van een business case
…ontvangt een advies t.a.v. de betreffende baancreatie-methode en het werven en plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Afhankelijk van de wensen van de deelnemers zal een regionetwerk actief zijn in de periode september 2021 tot juni 2022. Samen met de deelnemers maken we een programma op maat.

Meer informatie? Deelnemen?

Denkt u dat uw organisatie ook geholpen is met baancreatie? Wilt u weten of er in uw sector een leernetwerk actief is? Neem dan contact op met onze projectleider Luc Dorenbosch via baancreatie@awvn.nl.
Is uw organisatie werkzaam in de zorgsector? Dan kunt u ook direct contact opnemen met projectcoördinator Zorg Astrid Bijl, ook via baancreatie@awvn.nl.

Tags: baancreatie