Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA)

Logo AWVN-werkgeverslijnDe Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) is op 8 november 2016 door de Eerste Kamer aangenomen. Dat betekent dat het private arbeidsrecht van toepassing wordt op de rechtspositie van verreweg de meeste ambtenaren. De wet zal niet voor 2020 in werking treden.

Met de invoering van de WNRA wordt de eenzijdige ambtelijke aanstelling vervangen door de (tweezijdige) arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, waardoor bijvoorbeeld ook het private ontslagrecht (en de transitievergoeding) voor ambtenaren gaat gelden.
Voorlopig verandert er voor medewerkers echter nog niets, want de invoering ervan kost enkele jaren voorbereiding. Invoering van de wet heeft de nodige voeten in de aarde, veel regelingen en wetten moeten worden aangepast. Het plan is dat de WNRA op 1 januari 2020 in werking treedt. De wet gaat onder andere gelden voor alle ambtenaren van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Ambtenaren van politie, defensie en rechterlijke macht worden uitgezonderd.

Is de WNRA op uw organisatie van toepassing, dan bent u als werkgever verantwoordelijk voor het invoeren van het private arbeidsrecht in uw organisatie. U krijgt daarbij ondersteuning van uw koepel of werkgeversorganisatie zoals de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).
Wilt u weten wat de wet voor u als overheidswerkgever betekent, wat de wet inhoudt, wat de gevolgen zijn voor medewerkers met een tijdelijk contract en wat er van u verwacht wordt? Kijk dan op www.wnra.nl. Daar vindt u veel antwoorden op uw vragen over de nieuwe wet.
AWVN raadt aan regelmatig de site te bezoeken en via de site een abonnement te nemen op de nieuwsbrief over de WNRA die sinds 1 januari 2018 verschijnt.

0 reacties