Wet- en regelgeving vakantiewerk

Logo AWVN-werkgeverslijnVakantiekrachten: hoe zit het precies met de wet- en regelgeving over jongeren en vakantiewerk?

N.B. Versie zomer 2019

Jongeren van 13 of 14 jaar
In vakanties mogen dertien- en veertienjarigen zeven uur per dag werken, maar nooit meer dan 35 uur per week en niet meer dan vijf dagen achter elkaar. Bij een werkdag van 4,5 uur of meer hebben ze recht op een half uur pauze. Ze mogen niet werken vóór 07.00 uur, niet na 19.00 uur en niet op zondagen. Tussen twee werkdagen moeten minstens veertien uur rusttijd zitten. Per jaar mogen zij niet meer dan vier weken vakantiewerk doen en maximaal drie weken achter elkaar.
Voor dertien- en veertienjarigen is er geen minimumloon. Hoeveel het uurloon bedraagt, is afhankelijk van de vraag hoe lang een normale werkweek duurt in de sector waarin gewerkt wordt. Soms is dit in de cao geregeld. Jongeren van deze leeftijd mogen nooit in een fabriek of met machines werken, ook niet achter de kassa, maar wel onder toezicht klusjes doen of iemand helpen bij het werk, bijvoorbeeld: helpen bij licht werk in een pretpark, groente- en fruitvakken vullen of inpakken.

Jongeren van 15 jaar
In vakanties mogen vijftienjarigen acht uur per dag werken, maar nooit meer dan 40 uur per week en niet meer dan vijf dagen achter elkaar. Bij een werkdag van 4,5 uur of meer, hebben ze recht op een half uur pauze. Ze mogen niet werken vóór 07.00 uur, niet na 21.00 uur en in principe ook niet op zondagen. Tussen twee werkdagen moet er minstens twaalf uur rusttijd zitten. Per jaar mogen zij niet meer dan zes weken vakantiewerk doen en maximaal vier weken achter elkaar.
Het bruto minimumloon voor vijftienjarigen is € 113,25 bruto per week. Jongeren van vijftien jaar mogen al behoorlijk zelfstandig werken. Het werk moet wel licht zijn en ze mogen niet werken met of in de buurt van machines, ook niet achter de kassa. Wel mogen zij bijvoorbeeld folders rondbrengen, werken in een pretpark of licht werk in een winkel doen.

Jongeren van 16 jaar
Jongeren van zestien mogen in vakanties 9 uur per dag werken, maar nooit meer dan 45 uur per week. Bij werkdagen van meer dan 4,5 uur, hebben zij recht op een half uur (of twee kwartier) pauze. Per vier weken mogen zij maximaal 160 uur werken en bij zeven dagen achter elkaar werken, hebben zij recht op anderhalve dag vrij. Tussen twee werkdagen moet minstens twaalf uur rusttijd zitten en tussen 23.00 en 06.00 uur mogen zij niet werken. Het bruto minimumloon voor zestienjarigen is € 130,20 per week.
N.B.: Op zondag mogen zij werken als het in het bedrijf voor iedereen gebruikelijk is. Er moet dan ook iets over ‘zondagarbeid’ in de cao of het arbeidscontract staan. Zij moeten in ieder geval 13 vrije zondagen per 52 weken hebben. Zestienjarigen mogen bijna alle soorten werk doen, zoals werken in fabrieken, achter de kassa zitten en serveren op een terras (bijvoorbeeld: werk met sterke schoonmaakmiddelen, zwaar en/of gevaarlijk werk en sloopwerk). Bij veel of gevaarlijk werk moet er wel een ouder iemand aanwezig zijn om te helpen en om in te grijpen als dat nodig is.

AWVN
Redactie AWVN
juli 2019
Download
Slot