Wet aanpassing arbeidsduur

Logo AWVN-werkgeverslijnDe Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) regelde het recht op deeltijdwerk, tot 1 januari 2016. Op die datum trad de Wet flexibel werken (Wfw) in werking; de Wet aanpassing arbeidsduur is hierin opgenomen (en dus per 1 januari 2016 vervallen).
Behalve aanpassing van de arbeidsduur, regelt de WfW ook het aanpassen van werktijden en arbeidsplaats.

0 reacties