Werknemer met een beperking

Logo AWVN-werkgeverslijnWellicht heeft u het nog nooit aan de hand gehad: een werknemer met een arbeidsbeperking. Hierdoor heeft u mogelijk geen of een onvolledig beeld van wat u kunt verwachten wanneer iemand met een beperking binnen uw organisatie werkt of komt te werken.

Hieronder vindt u een aantal brochures (pdf-bestanden) over werknemers met een specifieke beperking. Ze zijn gemaakt door Disworks; deze organisatie ontwikkelt, implementeert en toetst beleid en uitvoering gericht op het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met beperkingen.

De brochures geven een goed beeld van wat het betekent voor het werk als u een werknemer met een bepaalde beperking in dienst heeft of neemt:
• praktische handreikingen, tips en aandachtspunten om zowel voor u als voor de werknemer en zijn collega’s de werkomgeving zo goed mogelijk te maken
• informatie over de specifieke aandoening, wat dit voor het werk betekent en welke consequenties dit voor de werkomgeving heeft
• uitleg waarom mensen ondanks hun functiebeperking uitstekend gekwalificeerd kunnen zijn voor de vacature die u heeft.

Gedrukte exemplaren van onderstaande brochures zijn te bestellen via www.werkenmeteenbeperking.nl.

Blind Doof
Slechthorend
Slechtziend Autistisch ADHD
Chronisch ziek Dwarslaesie Dyslectisch
Reuma Hersenletsel Spierziekte
Psychosegevoeligheid Verstandelijk beperkt
0 reacties