Screening van personeel

Logo AWVN-werkgeverslijnHoe kunt u sollicitanten screenen? Voor welke functies is dat nodig? En waarop screent u dan?

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom nieuwe werknemers niet voldoende gescreend worden. Soms is onvoldoende duidelijk welke risico’s aan bepaalde functies kleven en ziet de leiding het belang niet in van screening. In andere gevallen wordt het belang wel onderkend en heeft de organisatie ook procedures opgesteld voor screening. Dan komt het erop aan dat mensen zich eraan houden: dat personeelsmanagers of beveiligers doordrongen zijn van het nut, en de mogelijkheden hebben om de screening uit te voeren. En soms is nog onvoldoende bekend welke hulpmiddelen er beschikbaar zijn voor screening.
Aanleiding voor screeningsautoriteit Justis, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid, om in december 2017 de brochure ‘Screening van personeel’ uit te geven.

Externe bron
december 2017
Download

Screening op integriteit
In de financiële sector is het verplicht sollicitanten te screenen op arbeidsverleden en integriteit. Wanneer mag een bank weigeren om een integriteitsverklaring voor een oud-medewerker af te geven? Een gerechtelijke uitspraak in 2015 heeft dat duidelijk gemaakt. Lees meer in deze aflevering van de rubriek Arbeid en Recht, verschenen in Werkgeven 2015/5.

AWVN
AWVN
december 2015
Download

0 reacties