Pensioengrondslag

De pensioengrondslag is dat deel van het salaris waar pensioen over wordt opgebouwd. De pensioengrondslag is het pensioengevend salaris minus de AOW-franchise. ‚Äč

 

Wat precies tot het pensioengevend salaris hoort, is een kwestie van afspraak. Zo kan pensioengevend salaris gedefinieerd zijn als de som van de in een kalenderjaar verdiende bruto maandsalarissen, vermeerderd met de vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering (dertiende maand), of als twaalf maal het bruto maandloon plus een percentage van het persoonlijk keuzebudget.

Er zijn een aantal wettelijke bepalingen van kracht over wat niet tot het pensioengevend salaris mag worden gerekend (bijvoorbeeld de bijtelling van de auto van de zaak).

0 reacties