PAGO (Periodiek Arbeidsgeneeskundig Onderzoek)

Logo AWVN-werkgeverslijnPAGO staat voor Periodiek Arbeidsgeneeskundig Onderzoek, ook wel Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) genoemd.

Een PAGO of een PMO maakt deel uit van het arbobeleid van een bedrijf, en is bedoeld om de gezondheid van de medewerkers te onderzoeken. De exacte inhoud van het onderzoek volgt uit de in de RI&E beschreven gezondheidsrisico’s en het beroep van de medewerker (functiegerichte keuringen).

Werknemers ontvangen achteraf een persoonlijk advies en de werkgever ontvangt informatie op organisatieniveau. Dit kan worden gekoppeld aan concrete adviezen over het verkleinen van deze risico’s of bijvoorbeeld suggesties voor het verbeteren van de werkplek.

De wet verplicht werkgevers om werknemers een PMO of een PAGO aan te bieden. Werknemers kunnen zelf kiezen of ze daar gebruik van maken. De werkgever kan het PMO actief onder de aandacht brengen bij de medewerkers.

0 reacties
Tags: PAGOPMO