Logo AWVN-werkgeverslijnOnder outsourcing wordt verstaan: een activiteit, eerst door een onderneming zelf verricht, wordt overgedragen aan een ‘gespecialiseerd’ bedrijf dat de activiteit in de toekomst uit gaat voeren.
Dit betekent dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de activiteit voortaan bij het overnemende (facilitaire) bedrijf, de insourcer, ligt. Bij outsourcing wordt de activiteit meestal, maar niet noodzakelijkerwijs, samen met het betrokken personeel overgedragen aan het overnemende bedrijf.

 

Leeswijzer outsourcing in ‘HR van A tot Z’
De teksten over de arbeidsrechtelijke en arbeidsvoorwaardelijke aspecten van outsourcing zijn in HR van A tot Z verdeeld over drie delen.
Deel 1 (dit deel) geeft – kort – een algemene inleiding over outsourcing.
Deel 2, arbeidsrechtelijke aspecten van outsourcing, gaat in op de positie van de werknemers (o.a. wanneer is de de Wet overgang van ondernemingen van kracht), en verplichtingen tegenover ondernemingsraad en de vakbonden.
Deel 3, het outsourcingstraject, behandelt de praktijk rondom outsourcing. Dit deel geeft een overzicht van de stappen in een outsourcingstraject en gaat in op de belangrijkste stakeholders en de te maken afspraken over de gevolgen van de overgang voor de werknemers.

 

Afgeschermd; alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers

Heeft u al een account? Log in via inloggen rechtsboven op deze pagina.
Heeft u geen account? U kunt hieronder een account aanvragen; u krijgt dan voorlopig toegang tot deze site.
Alle velden met een * zijn verplicht.

0 reacties
Tags: outsourcing