Het outsourcingstraject

Logo AWVN-werkgeverslijnIn het derde deel over outsourcing in ‘A tot Z’ staat het outsourcingstraject centraal. Om dat succesvol te kunnen laten verlopen, moet de werkgever bewust zijn van de verschillende stappen die bij een dergelijk traject zijn te onderscheiden. Ook dient hij in kaart te hebben wat de belangen zijn van de verschillende stakeholders.

Zoals al aan de orde is gekomen, zijn de doelstellingen die de ondernemer wil bereiken met outsourcing (zij het lagere kosten of hogere efficiency) doorgaans afhankelijk van de afspraken die tot stand zijn gekomen ten behoeve van de betrokken werknemers. HR vroegtijdig en intensief bij het outsourcingstraject betrekken, is daarom noodzakelijk.

Een outsourcingstraject dat met de nodige zorgvuldigheid ten opzichte van alle betrokkenen wordt doorlopen, vergt tijd en energie. Maar een degelijke voorbereiding van alle stappen, voorkomt dat het proces in een later stadium averij of vertraging oploopt. Ook helpt een degelijke voorbereiding om de relatie met alle belanghebbenden, zoals de werknemers, OR, vakbonden en insourcer zo goed mogelijk te houden.

 

Leeswijzer outsourcing in ‘HR van A tot Z’
De teksten over de arbeidsrechtelijke en arbeidsvoorwaardelijke aspecten van outsourcing zijn in HR van A tot Z verdeeld over drie delen.
Deel 1 geeft – kort – een algemene inleiding over outsourcing.
Deel 2, arbeidsrechtelijke aspecten van outsourcing, gaat in op de positie van de werknemers (o.a. wanneer is de de Wet overgang van ondernemingen van kracht), en verplichtingen tegenover ondernemingsraad en de vakbonden.
Deel 3 (dit deel), het outsourcingstraject, behandelt de praktijk rondom outsourcing. Dit deel geeft een overzicht van de stappen in een outsourcingstraject en gaat in op de belangrijkste stakeholders en de te maken afspraken over de gevolgen van de overgang voor de werknemers.

Afgeschermd; alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers

Heeft u al een account? Log in via inloggen rechtsboven op deze pagina.
Heeft u geen account? U kunt hieronder een account aanvragen; u krijgt dan voorlopig toegang tot deze site.
Alle velden met een * zijn verplicht.

0 reacties