NOW-1 en NOW-2

Logo AWVN-werkgeverslijnOver de eerste en tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid: NOW-1 en NOW-2 (coronacrisis 2020).

Het kabinet heeft voorjaar 2020, toen de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus zichtbaar werden, het Noodpakket banen en economie opgesteld, een massief en breed pakket waarbij aan werknemers, zzp’ers en bedrijven ondersteuning wordt geboden om zoveel mogelijk banen te behouden en de economische gevolgen van de uitbraak van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken.

NOW-1
Onderdeel van dit noodpakket was de (eerste) Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-1). De NOW-1 is op 1 april 2020 gepubliceerd en nadien driemaal gewijzigd. Aanvragen voor NOW-subsidie over de loonsom van maart tot en met 31 mei 2020 konden worden ingediend van 6 april tot en met 5 juni 2020.

Samenvatting van de NOW-1 op hoofdlijnen. Dit is de meest actuele beschikbare versie (23 april 2020).
• Op 20 mei 2020 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de NOW-1 (oplossingen voor incidentele betalingen en lagere loonsom in januari en verlenging aanvraagtermijn). Deze zijn nog niet in bovenstaande samenvatting van de regeling doorgevoerd. Meer informatie over de wijziging van NOW-1 per 20 mei 2020
• Bekijk het webinar over de NOW, door AWVN-jurist Marco Veenstra, van 1 april 2020
• Bereken de hoogte van de subsidie met de NOW-rekentool van AWVN
NOW-1-regeling en concerns met minder dan 20% omzetdaling Wijziging van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW), per 5 mei 2020 van kracht. Werkmaatschappijen van een concern kunnen op grond van de eigen omzetdaling een beroep doen op de NOW als het concern minder dan 20% omzetdaling heeft, maar daar zijn wel strikte voorwaarden aan verbonden.

NOW-2
Vanwege de aanhoudende recessie zijn de diverse maatregelen uit het noodpakket verlengd, zij het met aanpassingen op onderdelen ten opzichte van de NOW-1. In de NOW is een aantal wijzigingen doorgevoerd om te voorkomen dat bedrijven die niet kunnen uitsluiten dat ze noodgedwongen moeten herstructureren, een te hoge drempel ervaren om de NOW aan te vragen en er daardoor onnodig werkgelegenheid wordt verminderd. Deze gewijzigde regeling is de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-2).
De doelgroep bestaat ook bij de NOW-2 uit werkgevers die te maken hebben met een omzetverlies van ten minste 20%, maar dan over een viermaandsperiode gelegen tussen 1 juni en 30 november 2020. De NOW-2 is op 25 juni 2020 in de Staatscourant gepubliceerd.

Samenvatting van de NOW-2 op hoofdlijnen. Dit is de meest actuele, beschikbare versie (3 juli 2020).
• Bekijk het webinar over de NOW-2 van AWVN-jurist Marco Veenstra van 27 mei 2020.
• Download de presentatie die Marco Veenstra tijdens dit webinar geeft.
• Bereken de hoogte van de NOW-2-subsidie met de NOW-2-tool van AWVN.