Nevenwerkzaamheden (nevenfuncties)

Logo AWVN-werkgeverslijnHet komt regelmatig voor dat een werknemer twee werkkringen heeft, vooral als hij in deeltijd werkt. In het algemeen bestaat er weinig of geen bezwaar als een werknemer ook arbeid voor zichzelf of voor een andere werkgever verricht. Wel zijn er bij het verrichten van zogeheten nevenwerkzaamheden een aantal aandachtspunten.
In menig cao, arbeidsvoorwaardenregeling en individuele arbeidsovereenkomst zijn bepalingen opgenomen over nevenfuncties. De bepalingen variëren van een meldingsplicht tot een volledig verbod. Werkgever en werknemer zijn verplicht zich aan dergelijke bepalingen te houden.

Goed werknemerschap
Bij nevenwerkzaamheden speelt in de eerste plaats het beginsel van goed werknemerschap. De werknemer moet zich realiseren dat hij geen werk mag verrichten waarbij sprake kan zijn van belangenverstrengeling met de activiteiten die hij bij zijn werkgever verricht. Denk aan het werken voor een concurrent: dit zou de werkgever kunnen verbieden. Overigens kan een concurrentiebeding duidelijkheid over het wel of niet verrichten van nevenwerkzaamheden voor een concurrent bieden.

Belangenverstrengeling kan ook voorkomen als een werknemer in de gemeenteraad is gekozen en de werkgever bij het verrichten van de bedrijfsactiviteiten afhankelijk is van een beslissing van de gemeenteraad.

Arbeidsduur
Daarnaast verwacht de werkgever dat de werknemer fit en uitgerust op het werk verschijnt. Dat kan door zware nevenwerkzaamheden in gevaar komen, en daarmee het ‘normale werk’. Ook de grenzen van de maximale arbeidsduur per week die de Arbeidstijdenwet voorschrijft, zijn van belang. Door nevenwerk kan de werknemer zijn maximale arbeidstijd overschrijden of onvoldoende rust krijgen – zoals omschreven in de wet. Iedere individuele werkgever is verantwoordelijk voor de naleving van de Arbeidstijdenwet.

Modeltekst t.b.v. arbeidsoveerenkomst (Word-document)

0 reacties