Medewerkersaandeelhouderschap

Logo AWVN-werkgeverslijnMedewerkersaandeelhouderschap is een manier om medewerkers, via aandelen, financieel te laten participeren in de organisatie

Het verschil met bonusregelingen of winstdeling is dat het personeel bij aandeelhouderschap ook mag meepraten over beleid en strategie. Samen ondernemen, de werknemers worden als het ware eigenaar van een stukje van het bedrijf. Dat betekent dat ze delen in de eventuele groei én risico’s. Er zijn er verschillende mogelijkheden om die financiële participatie vorm te geven.

Meer informatie over medewerkersaandeelhouderschap op de site van de Stichting Nederlands Participatie Instituut (SNPI).
Of lees onderstaand artikel, verschenen in het AWVN-magazine Werkgeven (2017/1).

0 reacties