Loondoorbetaling oproepkrachten

Logo AWVN-werkgeverslijnDe Wet werk en zekerheid (Wwz) voorziet in aanpassingen van de loondoorbetalingsverplichting m.b.t. oproepkrachten en uitzendarbeid.

Hoofdregel bij loondoorbetalingsverplichting oproepkrachten is dat de werknemer geen recht heeft op loon als hij de bedongen arbeid niet verricht (art. 7:627 BW). Volgens art. 7:628 BW behoudt de werknemer zijn recht loon wel als hij de overeengekomen arbeid niet heeft verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen. Deze loondoorbetalingsverplichting van de werkgever kan schriftelijk (arbeidsovereenkomst of cao) voor de eerste 6 maanden worden uitgesloten. Voor een langere periode kan het, onder voorwaarden, alleen bij cao.

Deze langere periode bij cao was voor de invoering van de Wwz onbeperkt, waardoor bij oproepcontracten langdurige inkomensonzekerheid kon ontstaan. Deze periode van loondoorbetaling oproepkrachten kan tegenwoordig alleen bij cao worden verlengd voor in de cao te bepalen functies als de werkzaamheden incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang hebben (zoals invalkrachten). Bedoeling is dat hiermee het gebruik van oproepcontracten wordt verminderd.

Deze beperkende voorwaarden gelden niet voor uitzendovereenkomsten. Wel geldt daar dat de verlenging bij cao maximaal 78 weken is.

Bron Samenvatting en toelichting op de Wet werk en zekerheid, 17/02/2016, Marco Veenstra

0 reacties