Wanneer heeft werkgever een herplaatsingsverplichting?

Logo AWVN-werkgeverslijnEen opzegging van de arbeidsovereenkomst dient op grond van de wet aan twee hoofdcriteria te worden getoetst:
1. is er een redelijke grond?
2. is herplaatsing niet meer mogelijk of ligt dit niet in de rede?
Als er dus een redelijke grond is voor opzegging/ontslag, moet onderzocht worden of herplaatsing mogelijk is (herplaatsingsverplichting).

Dat is in ieder geval niet aan de orde wanneer sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Ook bij een verstoorde arbeidsverhouding tussen de werkgever en de werknemer kan herplaatsing in bijzonder gevallen niet in de rede liggen – bijvoorbeeld wanneer de werknemer debet is aan de verstoorde relatie of in geval van een beperkte omvang van het personeelsbestand. Gaat het om een grote werkgever, dan hoeft een verstoorde arbeidsverhouding, zeker tussen werknemers onderling, niet aan herplaatsing in de weg te staan en kan herplaatsing juist een oplossing bieden voor de ontstane situatie.

Is herplaatsing mogelijk?

Ligt herplaatsing in de rede, dan moet vervolgens worden beoordeeld of herplaatsing ook daadwerkelijk mogelijk is. Hierbij spelen drie vragen een rol:
1. is er een passende functie beschikbaar?
2. al dan niet door middel van scholing?
3. binnen een redelijke termijn?

Herplaatsing op een passende functie

Een functie is passend wanneer deze aansluit bij de ervaring, opleiding en capaciteiten van de werknemer (art. 9 lid 3 Ontslagregeling). De werkgever dient in de procedures bij zowel UWV als de rechter te bewijzen dat hij onderzoek heeft gedaan naar de aanwezigheid van passende functies. Deze herplaatsingsplicht is een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis voor de werkgever. Het slechts plaatsen van de verschillende vacatures op het intranet van het bedrijf is echter niet voldoende. Werkgever moet de werknemer concreet herplaatsingsmogelijkheden aanbieden, als die tenminste voorhanden zijn. Ook passende functies bij andere tot het concern behorende ondernemingen moeten bij het onderzoek betrokken worden (artikel 9 lid 2 Ontslagregeling). Dit zorgt met name voor grote bedrijven (concerns) dat er veel wordt gevraagd in het kader van de herplaatsing.

Bron blog arbeidsrecht Esther v.d. Bergh, 21/08/17

0 reacties