Handreiking uitzendwerk

Logo AWVN-werkgeverslijnHandreiking uitzendwerk biedt ondersteuning aan werkgevers en werknemers in sectoren en branches die gebruik maken van flexwerkers en die een arbocatalogus [lemma A tot Z] hebben of willen maken. In april 2014 is in opdracht van de werkgroep Arbeid en Gezondheid van de Stichting van de Arbeid de handreiking geactualiseerd, zodat deze weer in lijn is met de wet- en regelgeving. Verder zijn onder meer de arbochecklisten vernieuwd.

De handreiking besteedt specifiek aandacht aan de arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten. Er wordt beschreven hoe sectoren/bedrijven ervoor kunnen zorgen dat uitzendkrachten en/of tijdelijke krachten onder goede en gelijkwaardige omstandigheden starten. Want wat voor de vaste krachten op de werkvloer geldt, gaat ook op voor de uitzendkrachten die tijdelijk bij een bedrijf aan de slag gaan.
Deze handreiking maakt duidelijk welke arbomaatregelen in de arbocatalogi opgenomen kunnen worden om invulling te geven aan de doelvoorschriften uit de Arbowet- en regelgeving: Arbowet art. 3 lid 1-b, Arbowet art. 5 lid 5, Arbowet art. 8.

Voor wie is Handreiking uitzendwerk bedoeld?
Voor werknemers en werkgevers. Sociale partners kunnen door deze handreiking specifiek aandacht schenken aan de positie van uitzendkrachten bij het opstellen van de arbocatalogi voor de eigen sector. Bovendien biedt de handreiking ondersteuning bij het bepalen van de maatregelen die op het gebied van voorlichting en onderricht genomen moeten worden. Deze handreiking biedt werkgevers ook handvatten bij het vormgeven van het arbobeleid van het bedrijf waar uitzendkrachten werken.

Waarom een vernieuwde handreiking?
Aandacht voor preventie werkt. Door de voortdurend herhaalde aandacht voor het goed voorbereid te werk gaan, is het ongevalsrisico onder uitzendkrachten gedaald. Het ongevalspercentage onder uitzendkrachten (cijfers 2014) ligt nog rond de 9% (was eerder 13%; voor werknemers in vaste dienst ligt dit rond de 7%).

Externe bron
april 2014
Download
0 reacties