Geheimhoudingsbeding

Logo AWVN-werkgeverslijnIn bepaalde gevallen is geheimhouding van de informatie die de werknemer in zijn functie verkrijgt van groot belang. Het is mogelijk om een geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen.

​Wanneer de geheimhoudingsplicht wordt geschonden, kan dit, ook al was er geen sprake van een uitdrukkelijk overeengekomen geheimhoudingsplicht, een (dringende) reden voor ontslag (eventueel ontslag op staande voet) en een strafbaar feit (Wetboek van strafrecht) opleveren. Als er sprake is van schade, kan de rechter de werknemer verplichten tot het betalen van een schadevergoeding.

Voor alle duidelijkheid en om het belang van geheimhouding te onderstrepen, kan het in bepaalde situaties van belang zijn een geheimhoudingsclausule in de arbeidsovereenkomst of in een apart te ondertekenen document op te nemen. Daarin kan ook uitdrukkelijk de verplichting tot geheimhouding na het einde van de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd, al dan niet met een boetebeding.

Modeltekst t.b.v. arbeidsovereenkomst (Word-document)

0 reacties