Logo AWVN-werkgeverslijn​In een arbeidsovereenkomst is het mogelijk verschillende bedingen (‘bijzondere bedingen’) op te nemen.
​De wet regelt ten aanzien van een aantal van die bedingen de invulling of werking ervan. Door jurisprudentie wordt eveneens invulling gegeven aan bepaalde, niet wettelijk geregelde, bedingen.

Wettelijk geregelde bedingen zijn de proeftijd, het boetebeding en het concurrentiebeding.
Daarnaast wordt geregeld ook de geheimhoudingsclausule opgenomen in arbeidsovereenkomsten, een bepaling met betrekking tot nevenfuncties (‘nevenwerkzaamheden’) en het eenzijdig wijzigingsbeding.

0 reacties