Arbeidsrechtelijke aspecten van outsourcing

Logo AWVN-werkgeverslijnBij outsourcing zijn verschillende arbeidsrechtelijke vraagstukken aan de orde, die dit tweede deel van outsourcing aan de orde komen.
Het eerste vraagstuk betreft de positie van de werknemers. Vaak zal de Wet overgang van onderneming van toepassing zijn. In dat geval gaan de betrokken werknemers in beginsel automatisch mee over naar de insourcer – met behoud van hun rechten en plichten.
Het tweede vraagstuk betreft de positie van de ondernemingsraad (OR). Op grond van art. 25 WOR heeft de OR adviesrecht over het voorgenomen besluit tot outsourcing.
Het derde vraagstuk betreft de rol van de vakbonden bij outsourcing. Op het besluit tot outsourcing kan de SER-fusiegedragscode van toepassing zijn. In dat geval dienen de vakbonden voorafgaand aan het besluit tot outsourcing daarover geraadpleegd te worden. Daarnaast kunnen ook in de toepasselijke cao voor de werkgever verplichtingen tot overleg met vakbonden zijn opgenomen.

 

Leeswijzer outsourcing in ‘HR van A tot Z’
De teksten over de arbeidsrechtelijke en arbeidsvoorwaardelijke aspecten van outsourcing, zijn in HR van A tot Z verdeeld over drie delen.
Deel 1 geeft – kort – een algemene inleiding over outsourcing.
Deel 2 (dit deel), arbeidsrechtelijke aspecten van outsourcing, gaat in op de positie van de werknemers (o.a. wanneer is de de Wet overgang van ondernemingen van kracht), en verplichtingen tegenover ondernemingsraad en de vakbonden.
Deel 3, het outsourcingstraject, behandelt de praktijk rondom outsourcing. Dit deel geeft een overzicht van de stappen in een outsourcingstraject en gaat in op de belangrijkste stakeholders en de te maken afspraken over de gevolgen van de overgang voor de werknemers.

Afgeschermd; alleen toegankelijk voor geregistreerde gebruikers

Heeft u al een account? Log in via inloggen rechtsboven op deze pagina.
Heeft u geen account? U kunt hieronder een account aanvragen; u krijgt dan voorlopig toegang tot deze site.
Alle velden met een * zijn verplicht.

0 reacties