AOW-franchise

De AOW-franchise is het deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd.

 

Pensioen is een aanvulling op de AOW. Om die reden stelt de wetgever dat er met die AOW rekening moet worden gehouden bij de pensioenopbouw. Met andere woorden: de AOW-franchise is dat deel van het salaris waarover geen pensioenopbouw nodig is vanwege de AOW-uitkering die iedereen krijgt als die de AOW-leeftijd heeft bereikt.

In het algemeen geldt dat de AOW-franchise sterk gerelateerd is aan de hoogte van de AOW-uitkering (meestal voor een alleenstaande), maar van een één-op-éénrelatie is geen sprake. De precieze hoogte van de AOW-franchise wordt vastgesteld in het overleg tussen werkgever en werknemers. De hoogte van de AOW-franchise verschilt daarom per pensioenregeling.

Het deel van het salaris waarover wel pensioen wordt opgebouwd, heet de pensioengrondslag.

0 reacties