Home / Het nieuwe beoordelen

Het nieuwe beoordelen

Uit onderzoek, dat AWVN in de zomer van 2017 onder haar leden hield, blijkt dat ruim de helft van de respondenten het voornemen heeft de P&D-cyclus anders in te richten. Veel werkgevers zijn op zoek naar een andere aanpak: Het nieuwe beoordelen.

Wat houdt Het nieuwe beoordelen (HNB) in?
“De medewerker vooral zelf regie laten nemen, de werkgever faciliteert”, zo schrijft een deelnemer aan het onderzoek. Een ander stelt: “meer toekomstgerichte gesprekken, resultaatgerichte afspraken, actief stimuleren van ontwikkeling en mobiliteit.” Een beoordelingsaanpak, gericht op talentontwikkeling van de medewerker zal bijdragen aan zijn (duurzame) inzetbaarheid, binnen en buiten de eigen organisatie.

Gewenste accentverschuivingen
Hierbij gaat het vooral om:
• een hogere gespreksfrequentie, een meer continue dialoog over resultaten en ontwikkeling
• meer eigenaarschap van de medewerker voor zijn persoonlijke en professionele ontwikkeling
• meer coachende leidinggevenden die zich primair richten op de inzet en ontwikkeling van het talent van de medewerker.

Intrinsieke motivatie en mensen in beweging
Het nieuwe beoordelen is sterk verbonden met de topics talentmanagement en intrinsieke motivatie. Kort door de bocht: dat wat je in je werk leuk vindt en waarin je goed bent, laten groeien en bloeien – in verbinding met dat wat de organisatie nodig heeft. Medewerkers die hun persoonlijke talenten kunnen inzetten en eigen initiatieven kunnen ontplooien, ervaren meer werkplezier, zijn meer betrokken en presteren beter. Het nieuwe beoordelen draagt dan ook bij aan de talentontwikkeling en persoonlijke flexibiliteit van mensen.

Scherp beeld en richtinggevende keuzes
Met de praatplaat over Het nieuwe beoordelen op deze pagina kan AWVN u adviseren bij het maken van richtinggevende keuzes over dit actuele topic, die bij uw organisatie passen.

Het nieuwe beoordelen