Home / Vraag van de week

Vraag van de week

Logo AWVN-werkgeverslijn

Time is running out! Toch een harde Brexit?

​Uit een enquête van de Kamer van Koophandel blijkt dat veel mkb’ers niet met de Brexit bezig zijn. Slechts 24% van de ondervraagde ondernemers zegt goed voorbereid te zijn op het uittreden van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU). Daartegenover staat bijna een derde van de ondernemers die aangeeft nog helemaal niet goed voorbereid te zijn. Vandaar nogmaals aandacht voor de Brexit met de volgende Vraag van de Week:

Wat zijn de gevolgen van de Brexit op het gebied van sociale zekerheid bij uitzendsituaties vanuit het thuisland?

Op dit moment coördineren EU-Verordeningen de vraag welke wetgeving op het gebied van sociale zekerheid van toepassing is in gevallen van grensoverschrijdende arbeid tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Bij een Deal zal de werknemer zijn sociale zekerheidsrechten behouden. Bij No deal kan het sociale zekerheidsverdrag tussen het VK en Nederland uit 2007 wederom van toepassing zijn. Dit verdrag wijkt af van de momenteel geldende EU-Verordening bij uitzendsituaties vanuit het thuisland. De maximale periode van voortzetting van de sociale verzekering vanuit het thuisland bij uitzendsituaties verschilt. In het Brits-Nederlandse sociale zekerheidsverdrag is de maximale periode drie jaar, terwijl de huidige maximale periode vijf jaar is. Werknemers die gedetacheerd worden vanuit of naar het VK voor periodes tussen drie en vijf jaar, worden daardoor geraakt. Dus ook op sociaal zekerheidsterrein zijn er gevolgen. Kijk hier voor de gevolgen op andere HR terreinen

De gevolgen op de verschillende HR-terreinen zijn ingewikkeld door regelgeving van de EU (contingencyplan), het VK en Nederland (Brexitwet) waar rekening mee moet worden gehouden.

 

0 reacties