Zinder

Logo Zinder klein

Zinder is een start-up van AWVN; een nieuwe dienstverlening om de cultuur van organisaties en teams te veranderen en te laten zinderen.

We brengen samen met opdrachtgevers energie, creativiteit en zelfvertrouwen (terug) in het werk. Werk wordt weer werk waar mensen met plezier naar toe gaan. Hierdoor wordt beweging en verandering mogelijk, op plekken waar het eerst vast zat. En worden teams en organisaties wendbaarder en creatiever.

Dat noemen we Zinderen.

Zinder landschap

 • Voor wie is Zinder?

  Voor leiders die hun organisatie(-onderdelen) willen laten zinderen, waar dingen nu soms verzanden. Organisaties zoals scale-ups die hard groeien, nieuwe houvast nodig hebben maar dat niet op een oude bureaucratische manier willen doen. En voor iedereen die zichzelf en zijn/haar omgeving meer zindering gunt.

 • Wat is Zinder?

  Zinder laat organisaties en mensen bruisen, vlammen, knallen. Dat wil zeggen dat we met klanten toewerken naar:

  • Creativiteit en innovatie door onderling vertrouwen en nieuwe manieren van werken.
  • Zelfsturing van medewerkers en teams.
  • Effectieve en nieuwe beslismethodes.
  • Merk waardig gedraag want binnen = buiten.

  Dit betekent:

  • Nieuwe slagkracht en wendbaarheid.
  • Wrijving én betrokkenheid.
  • Besluiten die gedragen worden.
 • Hoe doen we dat?

  Samen met onze opdrachtgevers, zij hebben de regie. Op basis van kennis die deels al in de organisatie aanwezig is. Zinderen betekent deze boven laten komen. Dit doen we door verschillende interventies, individueel en collectief. Vervolgens helpen we bij het implementeren van de nieuwe richting en kaders. Dit proces maken mensen zelf, zij zijn vanaf het begin eigenaar. We werken daarbij in korte cycli, die telkens bij te stellen zijn.

  Welke aanpak en modellen we precies pakken? Dat hangt van de situatie af. Net als de hoeveelheid ondernemerschap die we van mensen vragen. Bij dit alles speelt dialoog een centrale rol. Onze top-facilitators structureren, prioriteren en realiseren de groepsdynamiek. De opdrachtgever heeft altijd regie.

 • Waarom werkt Zinder?

  We zien trends op het gebied van HR en spelen daarop in. We zorgen ervoor dat u als organisatie mee kan bewegen op deze golven. De wereld van werk, ondernemen en werkgeven verandert. Wij zien een aantal verschuivingen ontstaan waar Zinder op aansluit:

  • Van controle naar vertrouwen.
  • Van shareholder- naar stakeholderwaarde.
  • Van efficiency naar purpose.
  • Van hiërarchie naar autonomie.
Tags: Zinder