Thermometer arbeidsverhoudingen

Met de AWVN-thermometer arbeidsverhoudingen meet u snel en eenvoudig de temperatuur van de arbeidsverhoudingen in uw organisatie. Dit instrument geeft u inzicht in de kwaliteit van de verschillende dialogen in uw organisatie. De thermometer is een digitaal instrument.

De stakeholders van een organisatie (directie, management, medewerkers, OR en/of vakbonden) krijgen verschillende vragen over de kwaliteit van de dialoog voorgelegd. Dit levert de volgende uitkomsten op:
• algemeen oordeel over de arbeidsverhoudingen in uw organisatie
• oordeel over de dialogen tussen de verschillende stakeholders
• vergelijking van uw uitkomsten met die van andere werkgevers.

De interne dialogen van de organisatie:
• directie – bovenban
• directie – vakbond
• directie – OR
• directie – management
• management – teamleiders
• teamleiders – medewerker
• medewerker – OR
• medewerker – vakbond

0 reacties