Sociaal-zekerheidsrecht internationaal

Bij elke grensoverschrijding ontstijgt het sociaal-zekerheidsrecht de landsgrenzen. De sociale-verzekeringspositie van een medewerker die in een ander land werkzaamheden gaat uitvoeren, moet dan ook aan de hand van internationale regelgeving worden vastgesteld.
Onder voorwaarden is het mogelijk om de sociale-zekerheidspositie in het woonland voort te zetten gedurende buitenlandse werkzaamheden. Als echter niet aan alle voorwaarden is voldaan, kan het land waar de werknemer tijdelijk zijn werkzaamheden verricht, naheffingsaanslagen en boetes opleggen. Het is dan ook voor zowel de werkgever als de werknemer van essentieel belang om bij elke uitzending duidelijkheid te hebben over de sociale-verzekeringspositie van de werknemer.

AWVN brengt de sociale-verzekeringssituatie in beeld bij in- en uitzending, en adviseert over de wijze van voortzetting. Indien nodig vragen de AWVN-juristen detacheringsbewijzen aan. Ook adviseren zij op welke wijze inleenaansprakelijkheid te voorkomen is als u met buitenlandse uitleners/aannemers werkt.

0 reacties