Roosters en arbeidstijden (arbeidstijdmanagement)

Arbeidstijdmanagement (kortweg: ATM) draait om het zo efficiënt mogelijk op elkaar afstemmen van werkzaamheden, medewerkers en werktijden – om roosters en arbeidstijden dus, met als doel de effectiviteit en de flexibiliteit van de organisatie te optimaliseren. Het kan daarbij gaan om het verbeteren van de balans tussen interne en externe flexibiliteit, de introductie van zelfroosteren, het arbeidsvoorwaardelijke kader om flexibele werktijden te ondersteunen, maar ook om het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers door gezondere roosters te ontwerpen.

Is ATM overal toepasbaar?
Zeker in alle sectoren van de dienstverlening en industrie. Of het nu gaat om horeca, gezondheidszorg, logistiek, productie, retail of de culturele sector: in elke organisatie.

Wel is commitment van het management en de medewerkers essentieel. Want het veranderen van de werktijdenregeling betekent in de regel niet alleen een verandering in de bedrijfsvoering, maar ook in de manier waarop medewerkers werk en privé combineren. Met passende procesbegeleiding en voldoende inhoudelijke expertise kunt u mooie resultaten boeken. Goed voor uw onderneming, goed voor uw medewerkers.

Wat levert het op?
Het beter afstemmen van de inzet van medewerkers op de patronen in de klantvraag/het werkaanbod, leidt doorgaans tot kostenreductie: overwerk en leegloop nemen af, de klant wordt effectiever bediend en er hoeft minder op voorraad geproduceerd te worden. Vaak blijkt het mogelijk om – in elk geval een deel van – de gewenste flexibiliteit met het eigen personeelsbestand te realiseren, waardoor de behoefte aan externe arbeidskrachten zal afnemen. Ook dat drukt de kosten én het levert nog een ander voordeel op: meer werken met de eigen, vaste medewerkers brengt, zo blijkt uit de praktijk, een kwaliteitsimpuls met zich mee.
De organisatie krijgt meer inzicht in de wensen en voorkeuren van medewerkers door hen actief bij de verbeterslag te betrekken. Door samen te werken aan het optimaliseren van de vraag naar en het aanbod van personele inzet, groeit het begrip voor elkaars belangen en ontstaan nieuwe oplossingen die kunnen rekenen op een breed draagvlak. Vaak ook komen tegelijkertijd gezondere roosters tot stand. Daarnaast heeft de invloed die medewerkers zelf op het werkrooster krijgen een positief effect op hun tevredenheid en betrokkenheid. Zo ontstaat dus, in samenspraak met elkaar, een wendbare organisatie waaraan medewerkers gezond en gemotiveerd hun bijdrage leveren.

Waarom AWVN?
Waarom AWVN?

In onze advisering op het gebied van arbeidstijdmanagement (ATM) is iets gewijzigd. Voerden we de advisering tot voor kort volledig uit met eigen adviseurs, sinds 1 februari 2019 wordt onze propositie ingevuld in samenwerking met ShiftPlan.

ShiftPlan is een initiatief van drie voormalige AWVN-adviseurs (Fred van den Bosch, Peter Hagesteijn en Sako Hoekstra) die voor het eigen ondernemerschap hebben gekozen. AWVN ondersteunt dit initiatief van harte, en heeft er alle vertrouwen in met dit samenwerkingsverband de ATM-dienstverlening op een goede wijze te kunnen continueren.

Mocht u vragen hebben over de ATM-dienstverlening van AWVN, dan kunt u contact opnemen met uw vaste arbeidsvoorwaardenadviseur of met Jana Hazen (j.hazen@awvn.nl), die als adviseur arbeidstijdmanagement bij AWVN werkzaam blijft. U kunt ook direct contact opnemen met ShiftPlan (info@shiftplan.nl).

0 reacties