Performance development

Bij AWVN Performance Development  gaat het in essentie om het stimuleren van ontwikkeling en presteren, wendbaar inrichten en organiseren van werk. Kernvragen daarbij zijn: wat is de toegevoegde waarde van ieder individu en hoe bevorderen we eigenaarschap bij de medewerker over zijn eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling?

De gerichtheid op ontwikkeling en presteren brengt sterke samenhang in allerlei reeds bekende HR-instrumenten gericht op organisatie- en procesinrichting, rol- of functieverduidelijking, evaluatie en waarderen.

AWVN Performance Development bestaat uit een set samenhangende, elkaar versterkende HR-instrumenten zoals competentiemanagement, het nieuwe beoordelen, wendbaar belonen en wendbaar organiseren. Dat maakt stapsgewijs, gesegmenteerd of selectief invoeren mogelijk.

AWVN Performance Development draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers door aandacht voor dialoog, zelfregie, ontwikkeling en waardering.

Aanmelden