Pensioenregeling

Fiscale en juridische spelregels, financieringsmethoden, contractafspraken met uitvoerders, verslagleggingregels, en voortdurend veranderende wet- en regelgeving, aanpassing na aanpassing: het heeft pensioenregelingen enorm complex gemaakt. Menig pensioenregeling is inmiddels zo ingewikkeld geworden dat werkgever en werknemers er nog nauwelijks zicht op hebben.

Dienstverleningsdocument
De pensioenadviseurs van AWVN adviseren ondernemingen en pensioenfondsen strategisch, actuarieel, fiscaal en juridisch. Voor advies over en bemiddeling bij financiële (pensioen)producten, heeft onze pensioenpraktijk een wft-vergunning van de Autoriteit Financiële Markten. In het AFM-register is de vergunning opgenomen onder nummer 12040602.
In het dienstverleningsdocument staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken. Nieuwe versie van februari 2022.
Download dienstverleningsdocument

Als gevolg daarvan is de pensioenregeling in veel bedrijven uitgegroeid tot een min of meer autonoom fenomeen – een zaak vooral van fondsbestuurders, uitvoerders en externe adviseurs. En dat terwijl pensioen in wezen simpel is: het gaat om zogeheten uitgesteld loon, eigenlijk gewoon een spaarpotje voor later van de werknemer.
AWVN brengt de pensioenregeling dan ook graag terug tot wat het werkelijk is: een arbeidsvoorwaarde. Niets meer, maar zeker ook niets minder. Want het is een kostbare arbeidsvoorwaarde: in grote ondernemingen betalen werknemers en werkgevers gemiddeld 25 tot 30 procent van de loonsom aan premie, bij bedrijfstakfondsen is dat zo’n 20 procent.

De pensioenregeling verdient het dus om begrepen en gewaardeerd te worden, en waar u zelf als werkgever weer grip op heeft. Een arbeidsvoorwaarde die in de pas loopt met het arbeidsvoorwaardenbeleid en HR-beleid van het bedrijf, om die realisatie van de bedrijfsdoelstellingen ondersteunt.

 

Pensioenflits: actuele pensioenkwesties op begrijpelijke wijze toegelicht en uitgediept

Er is een schat aan data voor werkgevers beschikbaar in het AWVN-dataportaal. Dit dataportaal bevat dashboards met inzichten over HR-thema’s als cao en arbeidsvoorwaarden, belonen, pensioen, mobiliteit en verzuim.

AWVN wil de leden graag goed op de hoogte houden van de ontwikkelingen op pensioengebied en de gevolgen voor hen. AWVN-pensioenexperts organiseren daarom sinds het najaar van 2020 maandelijkse korte online-bijeenkomsten: Pensioenflits. Elke bijeenkomst duurt 30 minuten. De experts nemen u op hoofdlijnen mee in de veranderingen binnen het pensioenstelsel en vertellen u hoe zich hier adequaat op kunt voorbereiden.
Bekijk het overzicht van alle afleveringen van Pensioenflits

 • Klantvragen en dienstverlening AWVN

  Leden benaderen de pensioenexperts van AWVN o.a.:
  • om nieuwe regelingen te ontwerpen (meer informatie)
  • voor onderzoek naar de uitvoering van de huidige regeling (meer informatie)
  • om de voor- en nadelen in kaart te brengen van het verlengen van het huidige contract of om juist de overstap naar een ander type pensioenregeling te maken, bijvoorbeeld een beschikbare premieregeling
  • bij het liquideren van een pensioenfonds
  • om bij een fusie of overname de pensioenregelingen te harmoniseren (meer informatie)
  • om te onderzoeken of er een ge-avvde cao van toepassing is en daarmee ook een verplichte pensioenregeling (werkingssfeeronderzoek)
  • om benchmarks op maat uit te voeren (meer informatie).

  Onderscheidend voor AWVN is dat de pensioenexperts, in tegenstelling tot veel andere pensioenadviseurs, geen enkel belang hebben bij de keuze voor een bepaalde regeling, verzekeraar of pensioenfonds. Voorts is typerend voor de AWVN-advisering de aandacht die de pensioenadviseurs hebben voor alle stakeholders bij deze arbeidsvoorwaarde: werkgevers, medewerkers, vakbonden, OR en pensioenfondsen.

Wij zijn AWVN
Wij zijn AWVN
0 reacties