Home / Dienstverlening / Pensioenregeling

Pensioenregeling

Fiscale en juridische spelregels, financieringsmethoden, contractafspraken met uitvoerders, verslagleggingregels, en voortdurend veranderende wet- en regelgeving, aanpassing na aanpassing: het heeft pensioenregelingen enorm complex gemaakt. Menig pensioenregeling is inmiddels zo ingewikkeld geworden dat werkgever en werknemers er nog nauwelijks zicht op hebben.

Dienstverleningsdocument
De pensioenadviseurs van AWVN adviseren ondernemingen en pensioenfondsen strategisch, actuarieel, fiscaal en juridisch met betrekking tot pensioenen. Voor het adviseren over en het bemiddelen bij financiële (pensioen)producten, beschikt onze pensioenpraktijk over een wft-vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). In het AFM-register is de vergunning opgenomen onder nummer 12040602.
In het dienstverleningsdocument staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.
Download dienstverleningsdocument

Als gevolg daarvan is de pensioenregeling in veel bedrijven uitgegroeid tot een min of meer autonoom fenomeen – een zaak vooral van fondsbestuurders, uitvoerders en externe adviseurs. En dat terwijl pensioen in wezen simpel is: het gaat om zogeheten uitgesteld loon, eigenlijk gewoon een spaarpotje voor later van de werknemer.
AWVN brengt de pensioenregeling dan ook graag terug tot wat het werkelijk is: een arbeidsvoorwaarde. Niets meer, maar zeker ook niets minder. Want het is een kostbare arbeidsvoorwaarde: in grote ondernemingen betalen werknemers en werkgevers gemiddeld 25 tot 30 procent van de loonsom aan premie, bij bedrijfstakfondsen is dat zo’n 20 procent.

De pensioenregeling verdient het dus om begrepen en gewaardeerd te worden, en waar u zelf als werkgever weer grip op heeft. Een arbeidsvoorwaarde die in de pas loopt met het arbeidsvoorwaardenbeleid en HR-beleid van het bedrijf, om die realisatie van de bedrijfsdoelstellingen ondersteunt.

Op 25 juni 2020 van 14.00 tot 15.00 uur praten pensioenadviseurs Eva Bakker en Steffie de Groot u graag bij over de hoofdlijnen van de uitwerking van het pensioenakkoord. Was u net te laat? Kijk hier het webinar terug. De bijbehorende hand-out vindt u hieronder (download).
Later deze zomer zullen we verdiepingsbijeenkomsten plannen waarin meer wordt ingezoomd op wat de consequenties zijn voor uw specifieke situatie en welke stappen u nu moet nemen.

Hand-out webinar uitwerking pensioenakkoord, juni 2020

 • Klantvragen en dienstverlening AWVN

  Leden benaderen de pensioenexperts van AWVN o.a.:
  • om nieuwe regelingen te ontwerpen (meer informatie)
  • voor onderzoek naar de uitvoering van de huidige regeling (meer informatie)
  • om de voor- en nadelen in kaart te brengen van het verlengen van het huidige contract of om juist de overstap naar een ander type pensioenregeling te maken, bijvoorbeeld een beschikbare premieregeling
  • bij het liquideren van een pensioenfonds
  • om bij een fusie of overname de pensioenregelingen te harmoniseren (meer informatie)
  • om benchmarks op maat uit te voeren (meer informatie).

  Onderscheidend voor AWVN is dat de pensioenexperts, in tegenstelling tot veel andere pensioenadviseurs, geen enkel belang hebben bij de keuze voor een bepaalde regeling, verzekeraar of pensioenfonds. Voorts is typerend voor de AWVN-advisering de aandacht die de pensioenadviseurs hebben voor alle stakeholders bij deze arbeidsvoorwaarde: werkgevers, medewerkers, vakbonden, OR en pensioenfondsen.

Waarom AWVN?
Waarom AWVN?