Pensioen en grensoverschrijdende arbeid

Aanvullende – ook wel bovenwettelijke – pensioenen en internationale tewerkstellingen gaan vaak moeilijk samen. De pensioenstelsels in de diverse landen zijn vaak zo verschillend dat bij grensoverschrijdende arbeid geregeld conflicten ontstaan over de belastbaarheid van pensioenpremies, de pensioenuitkering en de overdracht van pensioenopbouw. Deze problematiek is merendeel het gevolg van de diversiteit van fiscale stelsels.

AWVN stelt vast of een bovenwettelijke pensioenregeling in geval van internationaal werken wel of niet te continueren is, en welke fiscale gevolgen internationaal werken heeft voor het bovenwettelijk pensioen.

0 reacties