Ontwikkelpaden: heldere routekaart voor werkgever en medewerker

Benut uw interne potentieel

Een ontwikkelpad is een route die u als werkgever helder inzicht geeft in welke stappen iemand kan maken binnen uw eigen organisatie. Ontwikkelpaden hoeven niet te gaan over klimmen op een carrièreladder. Het gaat erom dat u als werkgever helder inzicht heeft in ontwikkel- en looppaden van uw eigen organisatie. Dit zorgt ervoor dat u uw eigen potentieel beter kunt benutten. En dat geldt niet alleen voor u als werkgever, maar evenzeer voor uw (toekomstige) medewerkers.

wendbaar en ontwikkelpaden

Ook voordelen voor medewerkers

Aan de hand van ontwikkelpaden met helder omschreven kwalificaties (vereiste skills en competenties of diploma’s) kan een medewerker voor zichzelf verkennen welke vervolgstap mogelijk is binnen uw organisatie en wat er nodig is om zich te kwalificeren voor een andere functie of rol. Zo kan de medewerker zich in overleg met leidinggevende en/of HR gericht verder ontwikkelen. Laat ontwikkelpaden u inspireren!

Ontwikkelpaden
> benut het potentieel van uw medewerkers
> startpunt voor een goed gesprek over gerichte ontwikkelmogelijkheden binnen uw organisatie

Minder voor de hand liggende loopbaan- en ontwikkelstappen komen hierdoor ook in beeld, zowel voor u als werkgever als voor uw medewerkers. Dit kan behulpzaam zijn bij uw personeelsplanning, zeker als de arbeidsmarkt krap is.

Kortom, heldere ontwikkelpaden binnen uw organisatie hebben toevoegde waarde voor u als werkgever én voor uw medewerkers.

Perspectief werkgever

  • Als werkgever heeft u helder in beeld welke loopbaanpaden logisch en nodig zijn vanuit skills en competenties van (huidige en potentiële) medewerkers in relatie tot werk dat binnen uw organisatie moet worden gedaan. U laat zien welke mogelijkheden er zijn voor werkenden hoe zij zich in uw organisatie kunnen ontwikkelen. U kunt hierdoor ook het interne potentieel van uw medewerkers beter benutten. U anticipeert op behoud van medewerkers en de skills die zij in huis hebben en vindt hierdoor interne kandidaten voor moeilijk vervulbare vacatures als de arbeidsmarkt krap is. Ook kunt u gerichter werven op de externe arbeidsmarkt. Bovendien is het zo dat werk vaak verandert, maar zelden precies hetzelfde blijft. Een helder beeld van ontwikkelpaden maakt uw organisatie wendbaarder.
  • U kunt over deze ontwikkelpaden met medewerkers een open gesprek aangaan en concrete suggesties doen bij het stimuleren of meedenken in de ontwikkeling. Zo bevordert u uw eigen leer- en ontwikkelcultuur (leven lang ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid).
  • Het maken van ontwikkelpaden is ook een goede aanleiding om ook de organisatie-inrichting tegen het licht te houden (functiehuis). Sluiten skills en competenties aan? Houdt u rekening met rollen

Perspectief van uw medewerker

  • De ontwikkelpaden van mijn werkgever maken voor mij helderder welke loopbaanstappen ik bij mijn huidige werkgever kan zetten, vanuit mijn huidige functie, ervaring, competenties en skills. Ook wordt voor mij duidelijker wat ik nog te doen heb in mijn ontwikkeling met het oog op een volgende stap in mijn loopbaan bij mijn huidige werkgever.
  • Ik kan beter een gesprek aangaan met mijn leidinggevende of HR over welke ontwikkelstappen ikzelf wil zetten om mij te kwalificeren voor een stap in mijn loopbaan bij deze organisatie.
  • Dit helpt me ook eigen regie te pakken op mijn eigen ontwikkeling. Mijn opleidingsbudget kan ik zo gerichter inzetten.

Varianten ontwikkelpaden

Onderstaand is een voorbeeld opgenomen van een ontwikkelpad met aanverwante profielen. Er zijn ook andere varianten van ontwikkelpaden: bijvoorbeeld de variant junior-medior-senior en de variant functieverbreding.

Voorbeeld ontwikkelpaden: variant aanverwante profielen

ontwikkelpaden

Download deze figuur als pdf.

De genoemde varianten van ontwikkelpaden hebben met elkaar gemeen dat inzicht wordt gegeven in mogelijkheden voor een (ontwikkelingsgerichte) stap door de medewerker vanuit skills en competenties, gericht op de behoefte van u als werkgever.

Wilt u van gedachten wisselen over heldere ontwikkelpaden in uw organisatie? Onze experts denken graag met u mee.

aanmelden