Ontwerpen nieuwe pensioenregeling

Veel bedrijven hebben problemen met hun pensioenregeling: te lage dekkingsgraden, herstelplannen, lage rente, de complexiteit van de regeling, zeggenschapskwesties en uit de hand lopende kosten. Veel organisaties oriënteren zich daarom op een nieuwe regeling.

Maar er zijn natuurlijk ook andere redenen om een nieuwe pensioenregeling te ontwerpen. Zo is bijvoorbeeld een afsplitsing van een bedrijfsonderdeel vaak reden om een nieuwe pensioenregeling voor de nieuwe organisatie te ontwikkelen.

AWVN adviseert bij het ontwerpen van nieuwe pensioenregelingen. De pensioenexperts van AWVN begeleiden zo’n traject van begin tot eind: het formuleren van de uitgangspunten van de nieuwe regeling, het overleg met vakbonden of OR en de communicatie met de medewerkers, het ontwerp zelf – u kunt het allemaal aan de pensioenexperts van AWVN overlaten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze pensioenexperts.

0 reacties