Nederland voert strikt beleid met betrekking tot de toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Werkgevers van buitenlandse medewerkers die zonder vergunning in Nederland werkzaamheden verrichten, krijgen hoge boetes. Het is van belang dat werkgevers die gebruikmaken van arbeidskrachten van buiten de EU de Nederlandse regelgeving goed naleven. Het migratierecht is echter complex en aan constante verandering onderhevig.

AWVN helpt bedrijven met het zo snel als mogelijk medewerkers legaal te werk te stellen in Nederland. Waar nodig adviseren de in internationale arbeidsmobiliteit gespecialiseerde juristen van AWVN over de toelatingsprocedures of vragen zij de noodzakelijke verblijfs- en tewerkstellingsvergunning of kennismigrantenvergunning aan. Ook helpt AWVN bij procedures in geval een bedrijf een boete is opgelegd.

0 reacties