HR-strategie

In de visie van AWVN verbindt de HR-strategie de ondernemingsdoelstellingen met de verschillende instrumenten op HR-terrein. HR kan alleen maar effectief zijn als het de realisatie van de ondernemingsdoelstellingen optimaal ondersteunt. Een ondernemende HR-strategie focust op resultaat en versterkt de concurrentiepositie van de organisatie.

HR-strategie en -instrumenten zijn geen doel op zichzelf, maar middelen om de organisatie beter te laten functioneren. De HR-strategie fungeert als kompas voor de ontwikkeling van de organisatie, de medewerkers, de arbeidsverhoudingen en de arbeidsvoorwaarden.
AWVN adviseert werkgevers bij het bepalen en vaststellen van (elementen van) de HR-strategie.

Klantvragen over HR-strategie en dienstverlening AWVN

U kunt de adviseurs van AWVN inschakelen voor:
• het bepalen van de HR-strategie
• in kaart brengen van stakeholders, hun belangen en de effecten van de HR-strategie (HR-strategie en stakeholders)
• het formuleren van arbeidsvoorwaardenbeleid (meer informatie)
• een plan van aanpak voor de (strategische) personeelsplanning (meer informatie)
• een (her)oriëntatie op het beloningsbeleid (meer informatie)
• het ontwikkelen van nieuw pensioenbeleid (meer informatie)
• een aanpak om de duurzame inzetbaarheid te verbeteren (meer informatie)
• beleid om de gezondheid van werkenden te verbeteren (meer informatie)

Waarom AWVN?

Waarom AWVN?
aanmelden