HR-strategie en stakeholders

De HR-strategie schept een kader voor het functioneren van de organisatie en de arbeidsverhoudingen daarbinnen, en zorgt voor een degelijke agenda voor het proces van arbeidsvoorwaardenvorming en de cao-onderhandelingen. AWVN adviseert werkgevers bij het bepalen en vaststellen van (elementen van) de HR-strategie. De adviseurs arbeidsverhoudingen van AWVN brengen bij het ontwikkelen en formuleren van de HR-strategie de verschillende stakeholders en hun belangen in kaart, alsmede de effecten van de strategie.

Dit doen de adviseurs arbeidsverhoudingen ook in Leergang strategisch HRM, die AWVN samen met Nyenrode Business Universiteit heeft ontwikkeld.
Ook aan de leergang Visie op werk en HR van AOG School of Management en AWVN, waarin het lange-termijnperspectief op werk en organisaties aan de orde komt, werken onze adviseurs arbeidsverhoudingen mee.
Kijk voor de eerstvolgende edities van beide leergangen in de agenda.

Aanmelden