Home / Dienstverlening / Harmoniseren van arbeidsvoorwaarden

Harmoniseren van arbeidsvoorwaarden

Het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden is meestal een van de consequenties van een fusie of overname. Een werkgever neemt met een fusie of overname namelijk niet alleen de werknemers van een ander bedrijf over, maar ook hun arbeidsvoorwaarden – met de daarbij behorende verplichtingen.
De werkgever krijgt dus te maken met verschillende arbeidsvoorwaardenpakketten. Het is niet alleen vanuit beleids- en beheersmatige overwegingen wenselijk die gelijk te trekken, ook omdat niet goed uit te leggen is dat de arbeidsvoorwaarden van collega’s die vergelijkbaar werk doen na de fusie of de bedrijfsovername verschillen.

 • Klantvragen en dienstverlening AWVN

  Leden benaderen AWVN met vragen als:
  • is het samenvoegen van arbeidsvoorwaarden bij deze fusie/overname eigenlijk wel mogelijk en noodzakelijk?
  • kiezen we voor het arbeidsvoorwaardenpakket van het overnemende of overgenomen bedrijf, of is het verstandiger te harmoniseren – een geheel nieuwe pakket arbeidsvoorwaarden samenstellen?
  • is hoeverre kunnen werknemers – individueel of als collectief – invloed uitoefenen op het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden?
  • het uitgangspunt is dat de nieuwe arbeidsvoorwaarden gelijkwaardig moeten zijn aan die van het oude pakket, maar hoe realiseer je dat in de praktijk?
  • kan harmoniseren van arbeidsvoorwaarden kostenneutraal gebeuren?
  • zijn er overgangsmaatregelen nodig, en zo ja: welke, en hoe lang blijven die van kracht?
  • wat zijn de overlegverplichtingen met ondernemingsraad en de vakbonden?
  • is functieonderzoek en -waardering nodig om we beloning voor vergelijkbare functies op een transparante manier gelijk te trekken?
  • wat zijn de consequenties voor de pensioenregelingen van de bij de fusie/overname betrokken bedrijven?
  • als we van de gelegenheid gebruik willen maken om de arbeidsvoorwaarden totaal te vernieuwen, hoe pakken we dat aan en creëren we daar draagvlak voor?

  Uw vaste adviseur arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen is doorgaans de projectleider van het harmonisatieproject, en doet daarbij een beroep op andere experts van AWVN.
  Het hart van het plan van aanpak is gebaseerd op een grondige inventarisatie van alle arbeidsvoorwaarden, die vervolgens worden onderverdeeld in verschillende categorieën, bijvoorbeeld:
  • afschaffen/introduceren zonder verrekening
  • verrekenen met salaris, generiek
  • verrekenen met salaris, individueel
  • afkopen, generiek
  • afkopen, individueel.
  Door deze benadering is het mogelijk om een realistische en beheersbare harmonisatie te bereiken. Het grote voordeel is dat betrokkenen ‘plussen’ en ‘minnen’ met elkaar in verband kunnen brengen, en dat creatieve verrekeningen mogelijk worden.
  De arbeidsvoorwaarde pensioen verdient bij het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden bijzondere aandacht en AWVN zorgt ervoor dat die het ook krijgt (meer informatie).

  AWVN begeleidt werkgevers bij het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden niet alleen bij het kwantificeren van arbeidsvoorwaarden, het inzichtelijk maken van de kosten en het ontwerpen van nieuwe arbeidsvoorwaardenpakketten.
  AWVN staat werkgevers ook bij op juridisch gebied, adviseert over de overlegverplichtingen, en kan voorts behulpzaam zijn bij de (her)inrichting van de organisatie.

Waarom AWVN?
Waarom AWVN?