Generieke profielen: anticiperen op werk in verandering

De omgeving van uw organisatie verandert snel en voortdurend. En daarmee verandert ook het werk binnen de organisatie. De kans is groot dat u als HR-professional de vraag krijgt om de organisatie te helpen om op deze veranderingen in te spelen. Kortom: u gaat aan de slag met wendbaar organiseren. Dat betekent: werk en inzet van medewerkers flexibel kunnen organiseren. Hoe doet u dat? Dat doet u bijvoorbeeld met generieke profielen.

 

generieke profielen en wendbaar organiseren

Wendbaar organiseren

Als werkgever wilt u uiteraard snel kunnen anticiperen op veranderingen in de buitenwereld en het werk zo organiseren dat dit ook mogelijk is. Wilt u werk wendbaar organiseren, dan kunnen generiek omschreven profielen een antwoord zijn.

Er zijn een aantal manieren om het werk wendbaar te organiseren
> werken met skills
> werken met rollen
> werken met ontwikkelpaden
> werken met generieke profielen
Al deze manieren hebben voordelen, maar kunnen ook nadelen hebben. Overweeg daarom goed welke wijze voor u het beste resultaat kan geven in overleg met uw organisatieadviseur.

Generieke profielen

Een generiek profiel omschrijft de verantwoordelijkheden van het werk dat gedaan moet worden. Dat werk omvat een groter geheel aan activiteiten dan binnen een functie wordt omschreven. Bijvoorbeeld: werk dat wordt gedaan binnen ‘Operations’ kan algemeen worden omschreven in een generiek profiel ‘operations medewerker’. Dit in tegenstelling tot specifieke functieprofielen, als bijvoorbeeld de operator afvulmachine, dat specifiek het werk omschrijft dat binnen Operations aan de machine wordt gedaan.
In een generiek profiel wordt werk dus globaler omschreven. Een generiek profiel omvat meerdere resultaatgebieden, met activiteiten en output-criteria. Een generiek profiel bestrijkt meestal ook meerdere schaalniveaus. Binnen een generiek profiel worden per niveau zogenaamde niveau-onderscheidende kenmerken opgenomen.

generieke profielen

Inzet: van 150 gedetailleerde functieomschrijvingen naar een generiek functiehuis met negen generieke profielen

Voordelen van generieke profielen voor werkgevers

Generieke profielen leveren drie voordelen op.

  • Beheersmatig Vermindering van de beheersmatige lasten voor HR, gegeven de snelle veranderingen. 
  • Beleidsmatig Generieke profielen geven ruimte aan managers om hun medewerkers flexibeler en breder in te zetten. 
  • Wendbaarheid Lijnmanagement kan medewerkers flexibel inzetten.

Voordelen van generieke profielen voor medewerkers

Generieke profielen leveren ook medewerkers voordelen op.

  • Overzicht Meer overzicht op wat er binnen en buiten de eigen werkplek verwacht wordt.
  • Inzicht Meer inzicht in waar een medewerker zich naartoe kan ontwikkelen en wat er concreet wordt verwacht. Generieke profielen kunnen goed gecombineerd worden met ontwikkelpaden. Zeker als generieke profielen ook worden gevuld met skills-set, naast natuurlijk een resultaatverwachting. 
  • Inzetbaarheid Overzicht en inzicht zorgen ervoor dat de medewerker zich veel breder kan inzetten in de organisatie: waar komt hij het meest tot zijn recht? 

Samen met de business

Een generiek profiel wint in kracht als het profiel samen met de business is opgesteld en in de taal van de business is beschreven. Denk daarbij aan het benodigde werk- en denkniveau en de verwachte resultaten, inclusief niveau-onderscheidende kenmerken. Zo ontstaan generieke functiefamilies en ook een generiek functiehuis. Meer tips? Download ‘Wendbaar organiseren met generieke profielen. 5 tips uit onze adviespraktijk’. 

Bewuste afweging

Generieke profielen zijn geen doel op zich. Het gaat erom een goede afweging te maken en te kiezen voor iets dat past bij het werk dat moet worden gedaan, de gewenste flexibiliteit en past bij de medewerkers en het lijnmanagement. Er zijn op hooflijn drie varianten mogelijk (zie onderstaand kader). Wij helpen u graag bij alle afwegingen, afhankelijk van uw wendbaarheidsvraagstuk en organisatiecontext. Meer weten? Neem contact op met Caroline Sipkes, Tineke Hamstra, Alex de Graaf, Marloes Arbouw of Gaby Soffner.

Generieke profielen: welke variant past bij uw wendbaarheidsvraagstuk?

Geheel generiek Op basis van de hoofdprocessen in de organisatie wordt een ontwerp gemaakt van 5 tot 9
generieke profielen waarmee al het werk binnen de organisatie wordt afgedekt.
Deels generiek Een deel van de organisatie wordt voorzien van generieke profielen. Aanleiding hiervoor
kan bijvoorbeeld zijn, dat een deel van de organisatie behoefte heeft aan meer overzicht of meer flexibiliteit.
Bijvoorbeeld binnen werkdomeinen als productie, logistiek, techniek of kwaliteit.
Semi-generiek Reductie van het aantal functieprofielen: het huidige functiebestand wordt bezien op
mogelijkheid tot ‘indikken’. Bijvoorbeeld: voor 15 specifieke functies binnen een afdeling – allemaal
beschreven voor een deelwerkplek – kan worden volstaan met één functieprofiel.

 

aanmelden